© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

downloads

 1. PETS 2021

 2. handboek voor Rotarians

 3. 2018 Districts Inspiratiedag presentaties en foto's

 4. PowerPoint presentatie over de Rotary Foundation voor algemeen gebruik

  Download hier een kant en klare PowerPoint presentatie over de Rotary Foundation.

 5. Paul Harris Fellow aanvraagformulier

 6. Paul Harrris Fellow Recognition Transfer Request Form

 7. Wat is Rotary?

  Informatie over Rotary voor nieuwe of potentiële leden. Over onze doelstelling, avenues of service, de organisatie en een verklarende woorden/afkortingenlijst.

 8. Toolkit Ledenwerving en Ledenbehoud

 9. Organogram van een club

 10. Standaard statuten (Word-bestand, versie 2019)

  Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution, laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren. Bijgaande versie is de Nederlandse vertaling van die Standard Club Constitution die ongewijzigd dient te worden overgenomen. Voor zo ver het Nederlandse verenigingsrecht dat vereist zijn enkele aanvullende bepalingen (cursief gedrukt) opgenomen. Daarnaast zijn vet en onderstreept mogelijke verdere aanvullingen zoals die gebruikelijk zijn in Nederlandse statuten of wenselijk zijn opgenomen; clubs zouden die bepalingen mee kunnen doen opnemen in de clubstatuten.

 11. Standaard Huishoudelijk Reglement (Word-bestand, versie 2019)

  Het gebruik van de tekst van dit huishoudelijk reglement wordt aanbevolen. Het is een Rotaryclub evenwel toegestaan in die tekst wijzigingen aan te brengen teneinde deze aan te passen aan de eigen omstandigheden. Die wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de club (de voor de Rotaryclubs in Nederland voorgeschreven standaard clubstatuten versie 2019, noch met de statuten of het huishoudelijk reglement van RI, Indien en voor zover opname van enig artikel op grond van voornoemde statuten en RI-huishoudelijk reglement vereist is wordt dat bij het betreffende artikel met het woord Verplicht aangegeven.
  De gouverneurs raden de clubs aan bij het opstellen van een huishoudelijk reglement gebruik te maken van deze versie 2019; deze sluit beter aan bij de Nederlandse situatie.