Nieuwsbrief oktober 2017

HULP AAN St. MAARTEN. Het kan bijna niet anders dan dat mijn brief hierover gaat. Rotarians’ zorg dat, nu de orkanen uit het nieuws zijn, de hulp niet als een windzuchtje verdwijnt. Hulp is nog steeds nodig. Inmiddels kreeg ik bericht dat Shelterbox zijn aandacht heeft verlegd naar eilanden in de gebieden die er nog slechter aan toe zijn. Dat houdt dus in dat je donatie ook gebruikt kan gaan worden voor onder andere Dominica of Antigua.

 

Nederlandse Director 2019 - 2021

(...) Na afloop is door de afgevaardigden -zonder nader onderling overleg- direct gestemd en het is verheugend te kunnen melden, dat een unanieme voordracht voor een Nederlandse Director 2019-21 in de Board of Directors gedaan kon worden aan General Secretary John Hewko.

 

Een boeiend clubprogramma

Clubleden hou je vast met een goed programma. Als de club wekelijks boeit, zal de attendance hoger zijn, zal je makkelijker nieuwe leden vinden en blijven bestaande leden de club trouw. Een goede spreker is cruciaal. Maar waar vind je steeds opnieuw goede sprekers? Door het netwerk van alle leden in te schakelen. Maar ook bij het district in de Sprekerspool. Enthousiaste Rotarians die hun voordracht graag bij meerdere clubs geven. Klik op de titel.

 

In zeven minuten de synchronisatie uitgelegd

Op 20 juni 2016 was er gelegenheid een uitvoerige toelichting te volgen op de mogelijkheid van synchroniseren van LeAd (de online beschikbare ledenadministratie) met MyRotary. “SYNCHRONISATIE & LEAD” (voor clubbestuurders).
Klik op de titel voor de presentatie.