© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Speech Aleid bij bestuursoverdracht

Afscheidsspeech Aleid

Inleiding

Einde van weer een clubjaar en einde van mijn voorzittersjaar.

Wat is belangrijker ? Waar gaat het om, waar gaat het ons om, waar ging het mij om ?

Wekelijks komen wij naar onze clubbijeenkomsten, praten, eten, lachen, drinken, discussiëren, leren, roken geen sigaren, maken plannen, zetten onze schouders er onder en proberen een bijdrage te leveren aan de gemeenschap om ons heen. Leuk, zinvol, uitdagend. En hoe is dat gelukt in het afgelopen jaar ?

Ik ben niet zo van het terugblikken, houd meer van plannen maken en aan de slag gaan, maar even omkijken kan geen kwaad en is leerzaam.

Thema

‘Samen werken aan continuïteit’ was ons thema. Continuïteit van de club, betrokkenheid van de leden, samen aan doelen werken en iets doen. We hebben veel gedaan, misschien wel teveel.
Natuurlijk heb ik het jaarplan 2013-14 erbij gepakt en gekeken wat er van de plannen en aandachtspunten terecht is gekomen. Een score van 70 % zou ik zeggen.

Ik ga ze niet bij langs maar wil alleen stilstaan bij enkele punten, voor de volledigheid verwijs ik naar het verslag van de secretaris.

Memorabel

Punten die ik graag wil noemen :

Ulebelt en Voedselbank (doen en toch ook weer praten)

Nieuwjaarsbijeenkomst (binnengehaald met verzen en veel lawaai, voor elk wat wils zullen we maar zeggen, afgaande op reacties)

Ledenraadpleging (heel leuk om samen met Margot en Roel voor te bereiden, spannend of het zou lukken, mooi hoe iedereen hier met volle inzet aan heeft bijgedragen) daar kunnen we mee verder en daar gaan we mee verder !

Mooiste bijeenkomsten : blindegeleide hond, mantelzorger.

Een heel ander punt, de PR (helaas ups en downs, maar nu in rustiger vaarwater gekomen; dat heeft me erg beziggehouden)

Bestuur

De bestuursvergaderingen :
1 van mijn voorwaarden om voorzitter te worden, regelmatig overleg met oud-voorzitters, inkomend voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat is goed gelukt en heeft veel opgeleverd. Dank daarvoor aan allen !!!

Peter en Harjo : wijze woorden vanuit de zijlijn en uit eigen ervaring

Margot : je ervaringen uit een andere club, heldere vernieuwende blik, enthousiasme en fijne samenwerking

Laurens : perfecte financiële huishouding als basis voor een gezonde club, maar ook je inbreng over andere zaken en niet te vergeten de continuïteit waar jij voor staat

Hans : wekelijks klankbord over alles wat er gaande is, nuancering en communicator naar de club, op eigen mooie wijze.

Allen veel dank !

Leden

Over de leden het volgende (afscheid nemen (Vera, Theo, Richard, Frank, Jet en Stoffer en hebben als nieuwe leden (Erna, Peter, Yolanda) in ons midden ; prachtig om met zo’n diverse groep mensen bezig te zijn, niet altijd makkelijk, flaters, he Marco; maar een goeie club !)

Het was voor mij een uitdaging om de club dit jaar voor te zitten en te leiden, intensief, leuk en soms een beetje balen. Ik heb het met plezier gedaan maar vindt het prima om weer gewoon lid te zijn, en op die manier een steentje bij te dragen. Wel hoop ik van harte dat we de ingezette veranderingen door zetten, zodat de club de toekomst aankan en meer mensen voorzitter willen zijn (want dat is voor mij wel een ‘zwarte bladzijde’ van het afgelopen jaar).

Overdracht

Mijn laatste taak als voorzitter is het overdragen van het voorzitterschap, zonder hamer, met ketting en met koffer. Daarin de noodzakelijke attributen, of betergezegd, wat hulpmiddelen voor het komende jaar.

Water en wijn :
Rotary water – om de dorst te lessen, voor te wandelen, en in Nepal voor elkaar te krijgen

Wijn – of je er water bij wilt doen ?? dat is aan jou en je nieuwe bestuur, maar ik hoop dat deze flessen bij de komende bestuursvergaderingen plezier en inspiratie zullen geven

Polo’s :
1 van mijn voornemens, een stukje herkenbaarheid van de club naar buiten, op de valreep afgeleverd, hierbij een hele stapel om uit de delen aan nieuwe leden in het komende jaar

Kikkers :
Net de club, ze springen alle kanten op, en heb je er even genoeg van, eet ze gewoon op.

Hond :
Het hondje dat ik kreeg van ………….., een trouwe bondgenoot en bewaker van het moois dat jij komend jaar in dit koffertje gaat stoppen.

Margot, ik wens je een heel goed jaar toe, samen met je bestuur en de club !