© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

clubhistorie

"Als bron voor zijn verhaal over de ontstaansgeschiedenis van onze club grijpt Ko terug op meer dan 40 jaar weekberichten, die in zijn bezit zijn. Hij leest uit diverse weekberichten passages voor waaruit duidelijk blijkt hoe er binnen de Rotaryclub Emmen-Coevorden gediscussieerd, gesteggeld en geëmmerd wordt vóórdat men uiteindelijk in 1973 tot de oprichting van de Rotaryclub Emmen komt..."

de aanloop

 

Er is op 26 maart 1971 voor het eerst sprake van een mogelijke stichting van een nieuwe club. Het bestuur van Rotaryclub Emmen-Coevorden doet daartoe een voorstel. Argumenten hiervoor zijn het een halt toeroepen van de vergrijzing van de club en een jonge generatie in de gelegenheid stellen om lid te worden van een Rotaryclub. Behalve steun krijgt het bestuur ook tegenstand. Om de verhoudingen duidelijk te krijgen wordt een aantal keren een enquête gehouden.

Moeten we de club splitsen of is hier sprake van delen of van uit elkaar gaan. Ook de gouverneur bemoeit zich ermee. Hij doet een voorstel om het territoir waar Emmen-Coevorden uit put te verdelen. Het gebied waar de 2e club haar leden zal moeten vinden bestaat dan uit Odoorn, Sleen, Zweeloo en Emmen.

Maar hoe men dan tot die 2e club moet komen is dan nog niet duidelijk. Moeten een aantal leden dan bereid zijn de club te verlaten? Wie zijn dat dan? Wie blijft lid van de ‘oude’ club? Er gaan vele clubavonden over heen en 23 juni 1972 (bijna een jaar na het 1e bestuursvoorstel) maakt het Weekbericht melding van het feit dat een groot deel van de club het onderwerp beu is.

Er is uit de weekberichten een beeld ontstaan dat al lange tijd, vele leden vele meningen hebben over oprichten, splitsen, delen, uit elkaar gaan, uit elkaar halen van de Rotaryclub Emmen-Coevorden. Diverse enquêtes gaven wel een uitslag, maar met beperkte houdbaarheidsdatum.

 

 

tijdlijn

 

Ik was op zoek naar de herkomst van onze oprichtingsdatum: 2 okt. ‘73. Enkele data:

  • De Rotaryclub Emmen-Coevorden is opgericht 31 maart 1951, Sponsorclub: Rotaryclub Assen
  • Splitsing: 13 oktober    1972
  • Oprichting: 2 oktober    1973
  • Charteruitreiking: 10 november 1973.

 

2-6-'72

Kritisch moment is 2-6-’72 als Gouverneur Hangelbroek het gebied in tweeën wil delen (veel later is dit ook gebeurd) en vindt dat de “oude” club Coevorden is en een tweede club in Emmen moet komen. Zonder toelichting of motivatie. Het niet spreken over een  voor de hand liggende, eerlijke splitsing is een grote misser. Emmen en Coevorden waren kennelijk niet gelijkwaardig!


6-10-’72

vindt de laatste gezamenlijke bijeenkomst plaats.


13-10-’72

(vrijdag de 13de)  Weekbericht nr 1! Hotel “EMMEN”

Vz. Rutgers leidt de eerste bijeenkomst van de Rotaryclub Emmen-in oprichting en stelt dat de oude leden zich formeel als voorlopige leden van de nieuwe club moeten beschouwen. Aan hem de taak als Special Representative voor de club de chartererkenning te verkrijgen. Hij constateert dat we reeds te veel leden hebben voor een  charter uitreiking: 39>25-35. Dus Emmen wel een charter en Coevorden niet? Emmen wel een vormingsjaar en Coevorden niet? (Een vormingsjaar is nodig om een nieuw op te richten club het gedachtegoed van Rotary bij te brengen: de cultuur, de doelstellingen, de regels en gebruiken. Daarbij moet alles op gestart worden: bv. sponsorclub, ledengroei, plaats en moment van samenkomst, contributieregeling, afdrachten aan RI, bestuur en commissies, verslaglegging, speldjes, enz.) Maar wij wáren al een “voldragen” club, met ± 40% SAM en PSM-leden; kwaliteiten die toen veel meer telden dan nu. Bij het charter moest voor ieder lid ook weer entreegeld à $100 betaald worden.

Beugeling heeft clubvlag ontworpen. Rutgers ontbindt de leden-en classificatiecommissie en doet dit zelf met Oosterveld en Vis. V.d. Wey: bepleit alleen splitsen, dan is charter uitreiking niet nodig. Rutgers: zeer bewust zijn de rechten van de oude club aan Coevorden voorbehouden en aan charter uitreiking is niet te ontkomen. Kluck: is het juist dat in een nieuwe club SAM-leden zitten? Rutgers: zij komen normaal mee over, maar worden geen charterlid.


Meer kwesties kwamen aan de orde: de verhoudingen met de contactclubs, afwikkeling der financiële aangelegenheden, etc.


24-11-’72

van de oude club krijgen wij 60% van het kapitaal, zijnde Fl 7200 , ofschoon we feitelijk géén aanspraken kunnen doen gelden. Een groots gebaar, wordt vergezeld met een luid applaus.


09-02-’73

Albert Schonewille heeft ja gezegd en wordt in alle liefde als lid aangenomen ( 1ste keer). Speldje eerst bij Charter uitreiking. RC Coevorden deelt mee dat zij reeds in november  hebben besloten een contactclub te zoeken. Hevige, hevige discussie. Niet netjes, ..en hoe richting Remscheid?


02-03-’73

Kwak en Besselse zijn naar Remscheid geweest; contact wordt nu alleen met Emmen aangehouden. Met Cambrai en Herne-Bay zal schriftelijk worden overlegd.


09-03-’73

Twee kandidaat-leden: Staal en Verboom. Discussie t.a.v. hun zelfde classificatie van tandarts. Blijkt, ook volgens de Gouverneur, te kunnen. De één is ondernemer en de ander is ambtenaar. ( is Henk nooit geweest).


23-03-’73

Coevorden heeft bericht uit Zürich ontvangen dat zij een nieuw charter moeten aanvragen.


30-03-’73

Bericht in weekbericht Coevorden dat Gouverneur Picard heeft verzocht aan Emmen het charter uit te reiken.


06-04-’73

Staal, Verboom en Schonewille ( 2de keer) zijn lid geworden van de club. Toestand is hersteld: Emmen krijgt het Charter. Dijkstra wil Charter en het oprichten van een 2de club laten samenvallen. Kreeftenberg wil installatie van nieuwe leden vóór de charteruitreiking.


11-05-’73

Echtpaar Rensen ontvangt de club in de tuin; vooral de jonge ijsbeer en TV-ster  “IJdelheid” trekt veel belangstelling. Special Representative Rutgers heet 8 nieuwe leden welkom: van Buiten, de Bussy, van Nes, Rensen, Schonewille, Staal, Verboom, Zijlstra. Vz. Kwak bevestigt nu wel de speldjes.


18-05-’73

Er is ergernis in de club dat het krijgen van het charter zo lang duurt; wordt na de zomervakantie. Voorstel: bestuursoverdracht, etc. opschorten tot na de charteruitreiking.


13-07-’73

Vz. Rutgers heet van der Stadt welkom, die niet als Gouverneur, maar als gewoon lid aanwezig is….. Dan geeft de vz. het woord aan Gouverneur v.d.Stadt, die hoewel onofficieel aanwezig toch officieel graag wat wil zeggen:

  1. Er komt géén officiële installatie,
  2. Er komt wèl een officiële charteruitreiking.

Hoe zit dit, wie kan mij dit uitleggen? Waar is alles voor nodig geweest?


27-07-’73

Charteruitreiking zal plaatsvinden op 10-11-’73. Commissie van voorbereiding: Meinders, Rensen en Keldermans.


17-08-’73

Van de Gouverneur: de naam van de club Emmen-Coevorden is gewijzigd in Coevorden; alle formulieren zijn praktisch persklaar, officiële grenzen zijn vastgesteld, de door ons ontvangen voorschriften zijn verouderd. 


charterleden

 

Beugeling

Meijer

Borkhuis

Meinders

Brada

Van Nes

Brommersma

Nieuweboer

van Buiten

Oosterveld

Le Cosquino de Bussy

Rensen

Dijkstra

Schaareman

Elting

Van Schelt

de Graaf

Schonewille

Groeneweg

Smit

Hansen

Staal

Janse

Verboom

Kluck

Zijlstra

Kwak

 


senior active members (SAM)

Allersma

Kooy

Bardeloos

Kreeftenberg

v.d.Beukel

v.Peer

Boonk

Rutgers

Brill

Steenbergen

Freeze

t.Stege

Gaemers

Vis

Keldermans

v.d.Weypast service member (PSM)

de Vries

 19-10-’73

Bericht uit Zürich: onze club is op 2 oktober zijn bestaan begonnen! (bericht achteraf dus). Ik vat dit op dat op die datum een Rotary ambtenaar in Evanston ons administratief in de boeken heeft ingeschreven, zoals iedere club een keer administratief verwerkt moet worden; vergelijk dit met het aantekenen van een huwelijk. En wie vindt het aantekenen later belangrijk?


09-11-’73

Voorzitter is nog éénmaal Gerard Rutgers. De hele bijeenkomst is gewijd aan de gang van zaken tijdens de Charteruitreiking, inclusief een uitgebreide rollcall…….Slechts hier vermeld: Nagekomen Nieuws: Charteruitreiking volledig succes!   (that’s all)10-11-’73

Géén verslag van het Charterfeest.


16-11-’73

Werkers voor het feest, 8 pers., worden hartelijk bedankt voor het vele werk. Het was een groot succes. Onze club ontving veel gelukswensen en kado’s: o.a. van Herne-Bay een gong (bel?) en van Cambrai een secretaris koffertje. Remscheid werd geplaagd door het “Fahrverbot”, want het wilde komen; het cadeau werd nog aan gewerkt.

 


En zo is het gebeurd, vrienden…

 

Ik realiseer me dat we toen leefden in een tijd van: vooruit kijken, groei in de regio, pioniersgeest. Kijken naar het verleden deden we toen niet. Maar zo had het m.i. niet moeten gebeuren. Géén twee clubs ongelijk behandelen; niet een sponsorclub toewijzen; een Special Representative rekruteren uit de eigen, maar nu niet bestaande club; vergeten dat je 20 jaar als goede leden binnen Rotary International hebt gefunctioneerd. We moeten nu het besef en de lef hebben dat we onze historie weer de glorie geven die het verdient.


Ik meen oprecht dat er op grond van het gelijkheidsbeginsel maar één datum in aanmerking mag komen als oprichtingsdatum van onze Rotaryclub Emmen, gelijk de Rotaryclub Coevorden:  31 maart 1951. Ook de gepasseerde data: 13 oktober 1972 (eerste bijeenkomst van zelfstandige club; volledig functionerende, volwassen club) en 10 november 1973 (Charteruitreiking; gebruikelijk in Rotary als oprichtingsdatum) lagen meer voor de hand. Mocht ik ongelijk hebben, dan zal ik mijn best doen me te laten overtuigen. En anders wil ik het bestuur en de leden vragen “onze geboorte” in studie te nemen. Wellicht is het dan te overwegen een procedure tot wijziging van de oprichtingsdatum in te zetten.

ons nieuwe logo:


 

Emmen, 30-01-2008,
Ko van Halteren.


 

alle Voorzitters

clubjaar

voorzitter

72/73

Gerard Rutgers

73/74

Ad Kwak

74/75

Jouke Brada

75/76

Maarten Brommersma

76/77

Ko Kluck

77/78

Piebe Prins

78/79

Ben Hermsen

79/80

Kees de Weerdt

80/81

Luuk Rabbers

81/82

Ko van Halteren

82/83

Rieks Vleems

83/84

Henk Verboom

84/85

Gerard van Schelt

85/86

Sjouke Zijlstra

86/87

Jan Krans

87/88

Bert de Grijs

88/89

Christiaan Saraber

89/90

Wim Mikx

90/91

Onno te Nuyl

91/92

Willem Schippers

92/93

Jan Doornbos

93/94

Cor van Os

94/95

Gé Schaeffer

95/96

Gerard de Haan

96/97

Roel Pepping

97/98

Bas Span

98/99

Henk Huizing

99/00

Ine Taffijn

00/01

Chris Nannen

01/02

Willem Prins

02/03

Jan Folders

03/04

Johan Hamminga

04/05

Eugène Snijdewind

05/06

Rob Sjouke

06/07

Inus Haasken

07/08

Ben Nederhoed

08/09

Patty Ament

09/10

Roelof Neutel

10/11

Roelof Kleve

11/12

Paul van der Zon

12/13

Eddy Heuzeveldt

13/14

Jan Luppes

14/15

Coen van Meerten

15/16

Piet Wigboldus

16/17

Ernst Rosenbaum

17/18

Wytse Bouma

18/19

Carmen Hoogeveen

19/20

Frank de Jong

20/21

Ton Duivenvoorden

21/22

Alya Assen

22/23

Kees van Duyn

23/24

Willem van der Hoek

24/25

Jos Schomaker