© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over de stichting Rotary Helpt

Stichting Rotary helpt Enkhuizen

Adres:

Onder Zeil 32

1602 HZ Enkhuizen

info@rotaryenkhuizen.nl

KVK: 41235245

RSIN/fiscaalnummer 8160.54.976.

Bestuursamenstelling

·

Peter Bunschoten, voorzitter

·

Hans van der Horst,  secretaris

·

Edwin Wiepking, bestuurslid

·

Guus Bosch, penningmeester

·

Sybrand Wierstra als opvolger Erika Schenk per 1/3/2020

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

·

De fondswerving vindt in de lokale omgeving plaats, waarbij ook de besteding van de middelen aan de navolgende criteria moeten voldoen:

1.

Regionaal/locaal

2.

Gerelateerd  aan kinderen danwel ouderen

3.

Geen grote fondsen

4.

Nuttig/noodzakelijk en onderscheidend

Doel van de Stichting

A close up of a newspaper

Description automatically generated

Het beloningsbeleid

·

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting

·

De fondswerving en besteding van de fondsen stond in de jaren 2016 tot en met 2019 grotendeels in de voortzetting van de ondersteuning van het project Window to the World., in de stad Lovina, Noord Bali waarbij is afgesproken om de komende 5 jaar het onderwijs aldaar te ondersteunen. (Waar eerder als de schoolgebouw is gerealiseerd door Rotary Enkhuizen. Daarnaast zijn bestedingen gedaan aan Stichting Leergeld, en een aantal kleinere locale activiteiten op jongeren. In 2019 hebben we grote bijdrage geleverd aan Sailwise, waarbij zeilboot is gefinancierd speciaal voor gehandicapten. Voor 2020 staan projecten op stapel o.a. ondersteuning scouting in Enkhuizen met renovatie schip de Mercury 

De balans en staan van baten en lasten:

·

Zie presentatie