© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Geschiedenis van de Rotary

Geschiedenis van Rotary

Rotary is de oudste organisatie van serviceclubs ter wereld. Rotary ontstond in een tijd, die enigszins vergelijkbaar is met de huidige tijd. De sterke groei van de grote steden in de Verenigde Staten bracht grote problemen met zich mee. In de laatste 25 jaar van de 19e eeuw groeide Chicago bijvoorbeeld van 5000 naar 4 miljoen inwoners. De ethiek in het zakenleven kwam ernstig in de verdrukking en de onverschilligheid in de intermenselijke verhoudingen nam hand over hand toe.

Het was tegen die achtergronden dat een jonge advocaat uit Chicago, Paul Harris, op 23 februari 1905 drie vrienden uitnodigde om hier over van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomst met Sylvester Schiele (kolenhandelaar), Gustavus L. Loehr (mijnbouwkundig ingenieur) en Hiram Shorey (kleermaker) vond plaats in het kantoor van Loehr aan de North Dearborn Street 127 te Chicago. Het kantoor dat nog steeds bestaat is sinds 1985 als rotarymuseum ingericht.

Het idee van Paul Harris was, zakenmensen in de gelegenheid te stellen elkaar beter te leren kennen, om daarna de verwording van de ethiek gezamenlijk te bespreken en zo mogelijk ook ten goede te laten keren. Bij deze bijeenkomst ontstond het plan om wekelijks met leiders uit diverse beroepsgroepen bij elkaar te komen, steeds in het kantoor van een der deelnemers. Zo ontstond het rotatieprincipe.

Omdat communicatie ook toen al een belangrijke voorwaarde was voor het goed functioneren van een club, werd als vijfde lid de drukker Harry Rugles aangetrokken. Hiermee was de eerste rotaryclub in Chicago een feit. In ruim 100 jaar is dit uitgegroeid tot een wereldomvattende organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden, die allemaal het rotary ideaal van het eerste uur onderschrijven.

Hoewel wij inmiddels ruim 100 jaar verder zijn, blijken de primaire doelstellingen van Rotary nog steeds zeer actueel te zijn.

Rotarian zijn betekent, dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: SERVICE