© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Waarom je lid wilt worden!

Waarom je lid wilt worden!

Rotary is geen zakelijk netwerk waarin u business kansen kunt benutten. Het komt voor dat leden zakelijk iets voor elkaar kunnen betekenen, maar dat zijn incidenten, en het is bijzaak. U wordt lid van een Rotary omdat u uw leven wilt verrijken in een zeer breed en daarom interessant netwerk dat inzicht biedt in vele werelden, en omdat u zich samen met andere leden maatschappelijk nuttig wilt maken, en samen meer kunt betekenen. Het is service above self!

Fellowship is een belangrijke drijfveer voor Rotarians: elkaar helpen waar dat kan. Ethiek is een belangrijk leidend principe: leden dagen zichzelf uit om ethisch zorgvuldig te zijn en stimuleren dat in hun omgeving. Dit is de grondslag van de Rotarybeweging!

Dat vereist een grondige onderling vertrouwen en openheid. Om ieder lid die omgeving te bieden is elke Rotaryclub samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd.

Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. U leert zo veel interessante mensen uit andere sectoren (goed) kennen die je privé en in je zakelijke netwerk niet snel meer tegenkomt. Dat maakt het netwerk niet alleen inhoudelijk interessant en inspirerend, maar zorgt er ook voor dat we als groep vaak heel efficiënt kunnen helpen, omdat we elkaar goed aanvullen in kennis, kunde, netwerken et cetera.

Dit geldt overigens niet alleen voor onze afdeling, maar veel breder. Als lid van Rotary word je niet alleen opgenomen in een dienstbaar netwerk, het lidmaatschap is een internationaal paspoort waarmee je welkom bent in elke club over de hele wereld. Rotary is zo een ideaal netwerk om je blik op de samenleving te verruimen.