© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Toelichting financiële rapportage

Stichting LifeLine

C:\Users\Gert-Jan\Documents\Rotary\Website\lifeline_logo.gif

Naam en Doel

De Stichting Lifeline (‘LifeLine’) is de goeddoelstichting van Rotaryclub Huizen Gooimeer. De Stichting LifeLine is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193861 en haar ANBI nummer is 8167.61.735. Het vestigingsadres is Gaast 43, 1274 AP Huizen. Het rekeningnummer is NL 47 ABNA 0497 7757 78

De stichting heeft als doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het Rotary dienstideaal en in het bijzonder Rotaryclub Huizen Gooimeer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58973486), door het verlenen van stoffelijke en materiële steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen en instanties van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De leden en oud leden van Rotaryclub Huizen Gooimeer worden uitdrukkelijk van het doel uitgesloten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren G. Frijstein, voorzitter, G.J.T. van Dommelen, penningmeester, mevrouw J. Bakker-Klein, secretaris.De bestuurders handelen pro deo. Zij leggen verantwoording af aan de Rotaryclub Huizen Gooimeer en vragen haar décharge.

In de praktijk doen de leden van de Rotaryclub Huizen Gooimeer de fondsenwerving van de stichting en bepalen die leden de goede doelen waaraan de stichting de gelden besteedt dan wel een materiële bijdrage aan levert.

Activiteiten

De afgelopen jaren zijn fondsen geworven door het organiseren van lokale activiteiten, zoals een aantal roeiregatta’s en een autorally. Meer recent is de compostverkoop actie, het Koningsdag pijltjes gooien, de boekenverkoop en het ‘Wandelen voor Water’ project. Totaal werd in de loop der jaren voor ruim € 320.000 aan bijna 100 verschillende goede doelen besteed.

Jaarlijks terugkerend is de bijdrage aan Rotary Foundation, een internationaal opererende stichting die wereldwijd goede doelen en projecten financiert. LifeLine doneerde namens Rotaryclub Huizen Gooimeer in het jaar 2021/2022 in de regio Huizen aan End Plastic Soup en de inrichting van de pastorie voor Oekraïeners. Daarnaast werd € 300 besteed aan draaiorgel muziek voor ouderen. Voor het project Wandelen voor Water werd € 7.715 gedoneerd aan waterpompen in Afrika (Nsanje en Chikwawa). De opbrengst van maart 2022 wordt pas bekend in 2022/2023.

Voor het St. Maarten project werd vorig jaar € 5.800 voor het basketbalveld bij de te herbouwen school uitgegeven. Dit jaar zijn er alleen kosten voor de specifieke bankrekening voor St. Maarten betaald. De herbouw van de school is inmiddels goedgekeurd door de regering van St. Maarten en de Wereldbank.

Financieel verslag van de Stichting LifeLine in 2021/2022

Algemeen

De Stichting LifeLine is de goede doelen stichting van de Rotary Huizen Gooimeer.

De stichting heeft ANBl-status (RSIN 816761735). De administratie van de stichting is zodanig opgezet dat steeds een goed inzicht wordt geboden in de fondsenwerving en de goede doelen uitgaven van de stichting en daardoor in de goede doelen activiteit van de Rotary Huizen Gooimeer.

Het boekjaar loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het volgende jaar.

Het boekjaar 2021-2022

Door de dalende rente inkomsten en de bankkosten werd het boekjaar net als in 2020/2021 afgesloten met een verlies, dat ten laste van het kapitaal werd gebracht.

Totaal werd een bedrag van € 11.811 aan goede doelen besteed, waaronder Wandelen voor Water, Huizen voor Oekraïne, End Plastic Soup en de Rotary Foundation.

De opbrengsten van de Appelsap- en bieracties van € 2.940 in 2020/2021 werden in 2021/2022 bestemd voor Jeugdprojecten. Er is € 525 uitgegeven voor een deelnemer aan de RYLA en € 200 voor vakantietassen voor de diaconie in Huizen.

ANBI

https://rotaryhuizengooimeer.nl/lifeline/img/anbi.jpg

Klik op het ANBI logo om de wettelijk verplicht te publiceren gegevens te zien

Stichting Lifeline heeft de ANBI status (RSIN 816761735), dat wil zeggen dat er fiscale mogelijkheden bestaan om giften af te trekken. Wij willen u daarover graag informeren..

Op 30 juni 2014 werd de naam van Rotaryclub Huizen-Oostermeent gewijzigd in Rotaryclub Huizen Gooimeer.