© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Toelichting financiële rapportage

Stichting LifeLine

C:\Users\Gert-Jan\Documents\Rotary\Website\lifeline_logo.gif

Naam en Doel

De Stichting Lifeline (‘LifeLine’) is de goeddoelstichting van Rotaryclub Huizen Gooimeer. De Stichting LifeLine is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193861 en haar ANBI nummer is 8167.61.735. Het vestigingsadres is Zomerkade 248, 1273 ST Huizen. Het rekeningnummer is NL 47 ABNA 0497 7757 78

De stichting heeft als doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het Rotary dienstideaal en in het bijzonder Rotaryclub Huizen Gooimeer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58973486), door het verlenen van stoffelijke en materiële steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen en instanties van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De leden en oud leden van Rotaryclub Huizen Gooimeer worden uitdrukkelijk van het doel uitgesloten.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren G. Frijstein, voorzitter, J.A. Schipper, penningmeester (tot 1 juli 2021), mevrouw J. Bakker-Klein, secretaris, en sinds 1 mei 2021 G.J.T. van Dommelen, penningmeester vanaf 1 juli 2021. De bestuurders handelen pro deo. Zij leggen verantwoording af aan de Rotaryclub Huizen Gooimeer en vragen haar décharge.

In de praktijk doen de leden van de Rotaryclub Huizen Gooimeer de fondsenwerving van de stichting en bepalen die leden de goede doelen waaraan de stichting de gelden besteedt dan wel een materiële bijdrage aan levert.

 

Activiteiten

De afgelopen jaren zijn fondsen geworven door het organiseren van lokale activiteiten, zoals een aantal roeiregatta’s en een autorally. Meer recent is de compostverkoop actie, het Koningsdag pijltjes gooien, de boekenverkoop en het ‘Wandelen voor Water’ project. Totaal werd in de loop der jaren voor ruim € 300.000 aan bijna 90 verschillende goede doelen besteed.

Jaarlijks terugkerend is de bijdrage aan Rotary Foundation, een internationaal opererende stichting die wereldwijd goede doelen en projecten financiert. De laatste drie jaar doneerde LifeLine namens Rotaryclub Huizen Gooimeer in de regio Huizen aan de Schooltassen van de gezamenlijke kerken, de Draaiorgel actie voor de Zorgcentra, de Kerstzang voor verschillende verzorgingstehuizen, de Babyspullenactie, en aan het project ‘Wandelen voor Water’ project in Malawi.

In materiële zin werd in 2016, 2017 en 2018 een bijdrage geleverd aan de organisatie van de eerste uitvoering in Huizen van de Matthäus Passion. In 2019 is besloten tot een andere opzet met Huizer koren en de eerste opvoering is nu gepland in 2022.

Een belangrijk project in 2018 was de inzameling van gelden voor het Exceptional School project voor de herbouw van de Sister Marie Laurence school in Sint Maarten na de verwoesting door orkaan Irma op 6 september 2018: totale opbrengst € 43.397.

 

Jaarverslagen

Het boekjaar van LifeLine loopt gelijk met het Rotary verenigingsjaar, dus van juli in enig kalenderjaar tot en met juni in het volgende kalenderjaar. De jaarverslagen van 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 staan op onze website.

 

ANBI

https://rotaryhuizengooimeer.nl/lifeline/img/anbi.jpg

Klik op het ANBI logo om de wettelijk verplicht te publiceren gegevens te zien

Stichting Lifeline heeft de ANBI status (RSIN 816761735), dat wil zeggen dat er fiscale mogelijkheden bestaan om giften af te trekken. Wij willen u daarover graag informeren..

Op 30 juni 2014 werd de naam van Rotaryclub Huizen-Oostermeent gewijzigd in Rotaryclub Huizen Gooimeer.