Maatschappelijke inzet

Communityservice staat kortweg voor: het dienen van de plaatselijke gemeenschap. De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Rotary fungeert hierbij als lokale motor. Is een project eenmaal gestart, dan moet de verdere uitvoering aan de instantie zelf worden overgelaten.