Over Rotary Nijkerk

Over Rotary Nijkerk

Rotary Nijkerk is een serviceorganisatie. De ruim 30 Nijkerkse leden organiseren activiteiten om geld in te zamelen voor het goede doel. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) van meer dan 1,2 miljoen Rotarians, met één visie: Service above Self, ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep.

Rotary Nijkerk werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken (o.a. Golftoernooi, Groot Nijkerks Dictee, Bouwreizen, Drakenbootrace, beroepenmarkten), ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.