© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Welkom bij Rotary Club Nijkerk
Lees verder
Het Groot Nijkerks Dictee wordt in 2024 gehouden op 9 oktober
Lees verder
Golftoernooi 2019 werd gehouden op vrijdag 20 september (Fondsenwerving)
Lees verder
Drakenbootrace 2018 werd gehouden op zaterdag 22 september
Lees verder
Rotaryclub Meschede-Warstein
Lees verder
Nijkerkse Prentenatlas
Lees verder
Themabijeenkomsten
Lees Verder

Startpagina Rotary Club Nijkerk

‘Stop de plastic soep’-stoeptegel nu ook bij basisschool Holk

Basisschool Holk heeft als eerste school in Nijkerk het lespakket ‘Stop de plastic soep' van Rotary Club Nijkerk afgerond en verdiende daar een speciale stoeptegel mee. Deze werd op vrijdag 3 februari onder luid applaus van de leerlingen door wethouder Windhouwer op het schoolplein gelegd.

Lespakket en andere materialen

Het lespakket is een onderdeel van het project ‘Stop de plastic soep', ontwikkeld door de Rotary Club.

“Omdat er een milieuramp dreigt als we onze (plastic) afvalberg niet beter opruimen,” aldus Ben Scholten, voorzitter van Rotary Club Nijkerk. “Naast het lespakket, inclusief een afvalbingo-kaart, worden er op verschillende plekken in de stad stoeptegels geplaatst bij afwateringsputjes, met de tekst ‘Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.’. Ook komen er nog grote borden en stickers op diverse plaatsen in de gemeente. We doen dat samen met Gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe en St. Weeshuis.” Op dit moment is duidelijk dat zo’n 1500 leerlingen in de gemeente aan dit lespakket zullen meedoen.

Project voor basisscholen

Basisschool Holk is de eerste school die het lestraject heeft afgerond. De leerlingen van de plusklas op locatie Galjoen deden eraan mee en zijn op die manier weer bewuster geworden van het belang van afvalvermindering. “Ik ben hartstikke blij dat deze leerlingen nu al goed voor onze planeet zorgen.

Alles wat zij in afvalbakken gooien, komt niet in de natuur of in het water terecht. En kunnen we zelfs hergebruiken door er nieuwe grondstoffen van te maken. Dubbele winst dus!” vindt wethouder René Windhouwer, die de stoeptegel er samen met leerlingen Sasha en Carlijn van school Holk intikte. Deze leerlingen hadden bovendien een kijkdoos gemaakt en gaven een korte presentatie over de plastic soep. “Omdat de kinderen de afvalbingokaart mee naar huis krijgen, waarop ook een confronterende quiz staat over de schadelijke gevolgen van (plastic) afval, hopen we dat veel kinderen thuis over dit onderwerp verder zullen praten,” voegt Kim van Valkengoed toe, leerkracht van school Holk.

Ook op andere plekken

In de komende tijd zullen bij alle basisscholen in de gemeente Nijkerk deze stoeptegels met de tekst ‘Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.’ worden geplaatst, net als op diverse andere plekken in degemeente.

 U kunt de tegel ook elders in Nederland en daarbuiten tegenkomen: meerdere Rotaryclubs in Nederland en het buitenland hebben zich ingezet om op deze manier bij te dragen aan ‘Stop de p lasticsoep’.

Leuke attentie

De scholen die meedoen aan het project en de lesbrieven meenemen in hun programma,  krijgen van Rotary Club Nijkerk bovendien een leuke attentie in de vorm van een insectenhotel en een vlinderstruik, om ook nog op een andere manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwetsbare natuur. Meerdere scholen hebben zich al ingeschreven; degene die dat nog willen kunnen zich aanmelden via plasticsoep@rotarynijkerk.nl voor het ontvangen van de materialen.

===

"Hier begint de zee" stoeptegel verschijnt in Nijkerks straatbeeld

Ely Hackmann 4-5 minutes   11-11-2022

Foto:

Wethouder René Windhouwer legde vrijdagmorgen de eerste steen op de Kolkstraat, vlak bij de klimaatkamer.

De tegel is bedoeld om je bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval.

Stop de plastic soep


Wat gebeurt er met de planeet als we doorgaan zoals we nu doen? Welke milieuramp komt er op ons af als we onze (plastic) afvalberg niet beter opruimen? ‘Stop de plastic soep’ is de titel van een project dat wordt uitgerold in de gemeente Nijkerk, om bewustwording van inwoners te vergroten. In tijden van de klimaatcrisis, actueler dan ooit. We kennen immers allemaal de beelden van de plastic soep en de milieuramp die op ons afkomt als we niets doen.

Hier begint de zee


Vele initiatieven worden wereldwijd genomen om een bijdrage te leveren aan het wegwerken van die plastic soep. Maar deze voorkomen is nog beter natuurlijk. Zo vindt ook Rotary Club Nijkerk. Daarom worden op diverse plekken in de gemeente Nijkerk stoeptegels geplaats bij de kolken (waterputten). Op die tegel staat de tekst: ‘Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.’. De tekst op de tegels herinnert eraan dat alles wat in het putje terechtkomt, uiteindelijk in de zee terechtkomt.

Meerdere plekken


Windhouwer heeft enthousiast de eerste stoeptegel in het centrum van Nijkerk geplaatst. “Zwerfafval is een probleem. Want veel van de troep die achteloos op straat wordt gegooid, komt door wind of regen in de sloot en in regenputten terecht. En vervuilt dan het water. Water dat we juist hard nodig hebben voor ons drinkwater, om voedsel mee te verbouwen en om de natuur gezond te houden. Het valt schoon uit de lucht. Dus laten we daar een beetje zuinig op zijn en het zo schoon mogelijk houden.” Binnenkort zal Gemeente Nijkerk meer van deze tegels plaatsen.

Samen aan de slag


Meerdere Rotary clubs in Nederland en in het buitenland hebben er al voor gezorgd dat deze tegels geplaatst worden, en nu gebeurt dat dus ook in Nijkerk. En er zullen nog meer gemeenten volgen. “We zijn dan ook erg blij met de financiële ondersteuning van De Gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei&Veluwe en St. Weeshuis Nijkerk bij dit initiatief om de inwoners van de gemeente Nijkerk bij dit probleem te betrekken. En meer projecten rond dit thema volgen,” licht voorzitter Ben Scholten toe.

Onderwijs

Voor de basisscholen in de gemeente is een gratis lesbrief ontwikkeld met leuke lessen voor iedere groep. “De scholen ontvangen bovendien een aantal attenties voor de school én een leuke bingokaart met quiz voor alle kinderen als ze dit project draaien. Zodat de leerlingen thuis met hun ouders in gesprek komen. Er doen al ruim 1200 kinderen mee en scholen kunnen zich alsnog melden via plasticsoep@rotarynijkerk.nl voor het ontvangen van de materialen,” legt leerkracht Brigitte Kreugel, tevens lid van Rotary Club Nijkerk, uit. Een stoeptegel wordt sowieso bij elke basisschool neergelegd.

Leden van Rotary zijn welkom op donderdag

  • LET OP: Wisselende aanvangstijden