© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Welkom bij Rotary Club Nijkerk

Welkom bij Rotary Club Nijkerk

Welkom op de website van Rotary Club Nijkerk!

De Nijkerkse club bestaat momenteel uit 33 leden. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 36 tot 80 jaar. De leden ontmoeten elkaar wekelijks op een clubbijeenkomst. Onderlinge vriendschap en dienstbaarheid aan de (lokale) gemeenschap staan bij ons hoog in het vaandel.

Leden

Onder de leden is er een grote verscheidenheid aan beroepsmatige achtergrond (classificaties). Veel leden participeren op persoonlijke titel en/of (voormalig) beroep, in maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld als uitvoerend vrijwilliger en/of in een bestuurlijke/toezichthoudende functie. Kortom, diverse netwerken, binnen en buiten Nijkerk.

Dit draagt eraan bij dat de leden onderling en naar derden een toegevoegde waarde hebben. Deze maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot uiting in de activiteiten die binnen en vanuit de club plaatsvinden.

Een aantal bijeenkomsten zijn alleen voor leden en introducés.

Activiteiten

Daarnaast zijn de leden betrokken bij tal van activiteiten die gericht zijn op de (lokale) samenleving. Voorbeelden:

Beroepenmarkt en gastcolleges op het Corlaer College Nijkerk

Groot Nijkerks Dictee

Nijkerkse Prentenatlas

Drakenbootraces

Waar mogelijk en passend in samenwerking met andere lokale service verenigingen (o.a. Lions), maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Bijeenkomsten

De leden komen wekelijks bijeen op donderdagavond.

Ontmoeting en het onderhouden van vriendschap staat daarbij centraal. Een gezamenlijke maaltijd (om de week) draagt daartoe bij. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om, aan de hand van korte presentaties door één van de deelnemers, met elkaar te spreken over een actueel thema/ dilemma.

Tijdens de clubbijeenkomsten (zonder maaltijd) is er gelegenheid om uitvoeriger in te gaan op een onderwerp (zie ‘Gastsprekers’).

Naast de vaste clubavonden worden er ook activiteiten op andere dagen georganiseerd. Een aantal voorbeelden:

Bedrijfsbezoeken

Culturele uitstapjes (musea, tentoonstellingen)

Kampeerweekend

Golftoernooi

Nieuwjaarsbijeenkomst

Bezoek aan en van Rotary Clubs uit Voorthuizen en Barneveld

Bezoek van en aan zusterclub Meschede-Warstein (Duitsland)

Daarnaast ondernemen kleinere groepjes van leden activiteiten op basis van gezamenlijke interesse (bijv. koken, mountainbiken, muziek).

Rijke historie

De Rotary Club Nijkerk is opgericht op 7 februari 1954.

Op initiatief van een aantal oud-leden is in 2013 de Club van Past Rotarians Nijkerk opgericht.

In april 2014 is samen met onze oud-leden en leden van Rotary Club Meschede Warstein en partners en natuurlijk onze eigen partners het 60 jarig jubileum gevierd.

Meer informatie

De doorlopende fotoreeks op de startpagina geeft een impressie van activiteiten die worden georganiseerd door de leden van de club.

Rechts op deze pagina treft u een aantal voorbeelden.

Meer informatie (tekst, beeld en filmmateriaal) treft u onder ‘lees verder’.