© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
60 jarig jubileum 2018
Info Discon 2023
Actie Stichting Present
Info Discon 2023
Borehole Rubya
Info Discon 2023
Veilingdiner
Info Discon 2023
Zonnebloem rit
Info Discon 2023
Tulpenactie
Info Discon 2023
jeugdwisselingen
LEES ALLE INFORMATIE

Welkom op de site van Rotary Club Oldebroek-Elburg

Nieuws

Meer Nieuws


Contact-/clubgegevens

Emailadres secretariaat: secretaris@rotaryoldebroek.nl  

KvK nummer Rotary Club Oldebroek Elburg : 40095186

KvK nummer St. Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg : 41035504

Info ANBI portaal m.b.t. Stichting Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg

RSIN 8186.38.023

Discon 2023 District 1560

Jaarthema Rotary International : Each one Bring one!! Neem dus vooral een gast mee.

Datum: Zaterdag 13 mei van 10.00 tot ca. 16.00 uur

Locatie: Veluvine in Nunspeet 

Sprekers o.a. :
Paralympiër Esther Vergeer -  Zorg dat ieder kind met een beperking kan sporten
Kunstenaar Jurjen van Houwelingen - Hoe ga je om met tegenslag en ontwikkel je veerkracht?
Social entrepeneur Machiel van Dooren – Schoon drinkwater voor iedereen.

Klik op het logo voor meer info... 

Realisatie borehole Rubya Hospital

 Voor de watervoorziening van het districtsziekenhuis Rubya Hospital in Tanzania hebben de Rotaryclub Oldebroek-Elburg en de Zontaclub Zwolle al in 2019 gezamenlijk geld bijeengebracht d.m.v. een Blue and White Dinner. Wilde Ganzen ondersteunde het project voor 1/3 van de totale kosten. Dit project is in 3 fasen uitgevoerd ter plaatse, met vertraging door vooral de Coronapandemie. Er is een borehole geboord tot bijna 100 meter diep door de rotsen waarop het ziekenhuis bij het Victoriameer gelegen is. Als fase 2 zijn er 18 zonnepanelen geplaatst als elektriciteitsvoorziening voor de pomp. Vanaf zonsopgang (rond de evenaar altijd om ongeveer half 7) tot zonsondergang (ook steeds rond 7 uur ‘s avonds) loopt de pomp. Tenslotte is deze pomp via een lange pijpleiding omhoog op een al bestaande watertoren aangesloten, van waaruit het hele ziekenhuis door zwaartekracht van water kan worden voorzien. Het gehele project is uitgevoerd door een locale staf ter plaatse, die ook het onderhoud verzorgt. 

Een kleine delegatie van onze Rotaryclub en de Zontaclub is in oktober 2022 naar het ziekenhuis afgereisd om het project af te ronden en in werking te stellen.

Actie Present(je)

Op zaterdag 1 oktober konden we met de nodige leden van onze club en de stichtingen Present Oldebroek en Present Elburg opnieuw veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken verblijden met een uitgebreid brunchpakket. Na het succes van voorgaande edities was dit inmiddels voor de derde keer dat we deze actie samen doen. Dit jaar werd de actie weer groter dan voorheen: meer (250) en nog uitgebreidere pakketten werden op 110 adressen in de gemeenten Elburg en Oldebroek afgeleverd.

Huishoudens die het financieel of anderszins zwaar hebben worden op deze wijze even verlicht. Evenals tijdens de vorige edities werd het ook nu als zeer positief ervaren dat er naar hen wordt omgekeken. Een doelstelling die naadloos past bij zowel Rotary als Present. De samenwerking is dan ook niet toevallig en kent over de afgelopen jaren al diverse acties van uiteenlopende aard. Steeds met als doel om de kwetsbare medemens te ondersteunen. Alle betrokkenen kijken terug naar een mooie en zinvolle dag.


Rotary Club Oldebroek-Elburg

We hebben wekelijks clubmeetings op donderdagavond met inloop vanaf 18:00 uur in Restaurant De Haas, Jufferenstraat 21, 8081 CP Elburg. 

Neem bij vragen contact op met ons secretariaat via mail: secretaris@rotaryoldebroek.nl 

Onze Club is opgericht 10 juni 1958 (charter 27 september 1958) als Rotary Club Oldebroek. Het "werkgebied" behelst de gemeentes Oldebroek en Elburg waar het merendeel van onze leden woont of werkt. Vanaf juli 2013 is de naam gewijzigd van Rotary Club Oldebroek in Rotary Club Oldebroek-Elburg. Wij hebben ca. 40 leden. 

Wie geïnteresseerd is in Rotary kan deze link volgen voor een filmpje met meer informatie en een aanvraagformulier voor meer informatie. 


Meer info?

Thema 2022-2023 - "Iedereen doet mee"