© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Ontvangst Elena
60 jarig jubileum 2018
Actie Stichting Present
Borehole Rubya
Estafette
Tulpenactie
Discon 2023
Zeilen Oekraïne
Veilingdiner

Welkom op de site van Rotary Club Oldebroek-Elburg

Nieuws

Meer Nieuws


Realisatie borehole Rubya Hospital

 Voor de watervoorziening van het districtsziekenhuis Rubya Hospital in Tanzania hebben de Rotaryclub Oldebroek-Elburg en de Zontaclub Zwolle al in 2019 gezamenlijk geld bijeengebracht d.m.v. een Blue and White Dinner. Wilde Ganzen ondersteunde het project voor 1/3 van de totale kosten. Dit project is in 3 fasen uitgevoerd ter plaatse, met vertraging door vooral de Coronapandemie. Er is een borehole geboord tot bijna 100 meter diep door de rotsen waarop het ziekenhuis bij het Victoriameer gelegen is. Als fase 2 zijn er 18 zonnepanelen geplaatst als elektriciteitsvoorziening voor de pomp. Vanaf zonsopgang (rond de evenaar altijd om ongeveer half 7) tot zonsondergang (ook steeds rond 7 uur ‘s avonds) loopt de pomp. Tenslotte is deze pomp via een lange pijpleiding omhoog op een al bestaande watertoren aangesloten, van waaruit het hele ziekenhuis door zwaartekracht van water kan worden voorzien. Het gehele project is uitgevoerd door een locale staf ter plaatse, die ook het onderhoud verzorgt. 

Een kleine delegatie van onze Rotaryclub en de Zontaclub is in oktober 2022 naar het ziekenhuis afgereisd om het project af te ronden en in werking te stellen.

Actie Present(je)

Op zaterdag 1 oktober konden we met de nodige leden van onze club en de stichtingen Present Oldebroek en Present Elburg opnieuw veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken verblijden met een uitgebreid brunchpakket. Na het succes van voorgaande edities was dit inmiddels voor de derde keer dat we deze actie samen doen. Dit jaar werd de actie weer groter dan voorheen: meer (250) en nog uitgebreidere pakketten werden op 110 adressen in de gemeenten Elburg en Oldebroek afgeleverd.

Huishoudens die het financieel of anderszins zwaar hebben worden op deze wijze even verlicht. Evenals tijdens de vorige edities werd het ook nu als zeer positief ervaren dat er naar hen wordt omgekeken. Een doelstelling die naadloos past bij zowel Rotary als Present. De samenwerking is dan ook niet toevallig en kent over de afgelopen jaren al diverse acties van uiteenlopende aard. Steeds met als doel om de kwetsbare medemens te ondersteunen. Alle betrokkenen kijken terug naar een mooie en zinvolle dag.

Rotary Club Oldebroek-Elburg

We hebben wekelijks clubmeetings op donderdagavond met inloop vanaf 18:00 uur in Restaurant De Haas, Jufferenstraat 21, 8081 CP Elburg. 

Jaarplan 2023-2024

  • 6 en 7 oktober samenwerkingsactie met stichting Present

Overig op nog nader te bepalen datum:

  • Tulpenbollen plantactie in november (exacte datum nog niet bekend)
  • Tulpenbollenroute met Zonnebloem in voorjaar 2024
  • Fundraise actie met als thema muziek in het voorjaar 2024
  • Actie in samenwerking met jongeren medio 2024

Neem bij vragen contact op met ons secretariaat via mail: secretaris@rotaryoldebroek.nl 

Onze Club is opgericht 10 juni 1958 (charter 27 september 1958) als Rotary Club Oldebroek. Het "werkgebied" behelst de gemeentes Oldebroek en Elburg waar het merendeel van onze leden woont of werkt. Vanaf juli 2013 is de naam gewijzigd van Rotary Club Oldebroek in Rotary Club Oldebroek-Elburg. Wij hebben ca. 40 leden. 

Wie geïnteresseerd is in Rotary kan deze link volgen voor een filmpje met meer informatie en een aanvraagformulier voor meer informatie.

Contact-/clubgegevens

Emailadres secretariaat: secretaris@rotaryoldebroek.nl  

KvK nummer Rotary Club Oldebroek Elburg : 40095186

KvK nummer St. Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg : 41035504

Info ANBI portaal m.b.t. Stichting Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg

RSIN 8186.38.023

Meer info?

Clubthema 2023-2024 - 'Onze'  ontwikkeling