© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Ontvangst Elena
60 jarig jubileum 2018
Actie Stichting Present
Borehole Rubya
Estafette
Tulpenactie
Discon 2023
Zeilen Oekraïne
Veilingdiner

Welkom op de site van Rotary Club Oldebroek-Elburg

Nieuws

Meer Nieuws


Uitnodiging voor 25 april:
Kom kennismaken met onze club. 

Rotary club Oldebroek-Elburg nodigt iedereen tijdens de landelijke Week van de Open Clubbijeenkomsten uit op 25 april 2024. Met onze open clubbijeenkomst willen we mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met Rotary.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Wij zetten ons in voor goede doelen in Oldebroek en Elburg, maar ook ver daarbuiten.

Rotary is een internationale organisatie. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

We wisselen onze professionele kennis uit, vertellen over ons vak en luisteren naar interessante en veelzijdige presentaties tijdens onze clubbijeenkomsten. Op het persoonlijke vlak zijn we een waardevol klankbord voor elkaar. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven.

Open clubbijeenkomst

Je bent van harte welkom op onze open clubbijeenkomst. De ontvangst is om 18.15 uur in Restaurant ‘De Haas’ te Elburg. We laten je graag kennismaken met Rotary en hebben daarnaast ook een programma.

De bijeenkomst is om ca. 20.00 uur afgelopen. Aanmelden kan tot 18 april via  een email aan: secretaris@rotaryoldebroek.nl

Meer informatie over Rotary kun je ook vinden op www.rotary.nl.

Realisatie borehole Rubya Hospital

 Voor de watervoorziening van het districtsziekenhuis Rubya Hospital in Tanzania hebben de Rotaryclub Oldebroek-Elburg en de Zontaclub Zwolle al in 2019 gezamenlijk geld bijeengebracht d.m.v. een Blue and White Dinner. Wilde Ganzen ondersteunde het project voor 1/3 van de totale kosten. Dit project is in 3 fasen uitgevoerd ter plaatse, met vertraging door vooral de Coronapandemie. Er is een borehole geboord tot bijna 100 meter diep door de rotsen waarop het ziekenhuis bij het Victoriameer gelegen is. Als fase 2 zijn er 18 zonnepanelen geplaatst als elektriciteitsvoorziening voor de pomp. Vanaf zonsopgang (rond de evenaar altijd om ongeveer half 7) tot zonsondergang (ook steeds rond 7 uur ‘s avonds) loopt de pomp. Tenslotte is deze pomp via een lange pijpleiding omhoog op een al bestaande watertoren aangesloten, van waaruit het hele ziekenhuis door zwaartekracht van water kan worden voorzien. Het gehele project is uitgevoerd door een locale staf ter plaatse, die ook het onderhoud verzorgt. 

Een kleine delegatie van onze Rotaryclub en de Zontaclub is in oktober 2022 naar het ziekenhuis afgereisd om het project af te ronden en in werking te stellen.

Rotary Club Oldebroek-Elburg

We hebben wekelijks clubmeetings op donderdagavond met inloop vanaf 18:00 uur in Restaurant De Haas, Jufferenstraat 21, 8081 CP Elburg. 

Jaarplan 2023-2024

  • 6 en 7 oktober samenwerkingsactie met stichting Present

Overig op nog nader te bepalen datum:

  • Openclub bijeenkomst 25 april 2024 
  • Tulpenbollenroute met Zonnebloem 4 mei 2024
  • Fundraise activiteit met muziek 15 juni 2024 in restaurant de Haas
  • Actie in samenwerking met interact jongeren

Neem bij vragen contact op met ons secretariaat via mail: secretaris@rotaryoldebroek.nl 

Onze Club is opgericht 10 juni 1958 (charter 27 september 1958) als Rotary Club Oldebroek. Het "werkgebied" behelst de gemeentes Oldebroek en Elburg waar het merendeel van onze leden woont of werkt. Vanaf juli 2013 is de naam gewijzigd van Rotary Club Oldebroek in Rotary Club Oldebroek-Elburg. Wij hebben ca. 40 leden. 

Wie geïnteresseerd is in Rotary kan deze link volgen voor een filmpje met meer informatie en een aanvraagformulier voor meer informatie.

Contact-/clubgegevens

Emailadres secretariaat: secretaris@rotaryoldebroek.nl  

KvK nummer Rotary Club Oldebroek Elburg : 40095186

KvK nummer St. Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg : 41035504

Info ANBI portaal m.b.t. Stichting Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg

RSIN 8186.38.023

Meer info?

Clubthema 2023-2024 - 'Onze'  ontwikkeling