© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

voor oudere werkzoekenden

Jobrotary

Een 7-tal Rotaryclubs op de Noord-West Veluwe waaronder onze club hebben in 1997 het initiatief genomen om 40-plussers die langer dan een half jaar werkloos zijn, via het netwerk van Rotary te helpen weer aan het werk te komen. Hiertoe is het project Jobrotary ontstaan. Het project past volledig binnen de doelstellingen van Rotary, namelijk hulp bieden aan mensen die in een moeilijke positie verkeren.

De missie van JobRotary is het begeleiden en ondersteunen van oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk. Daarnaast stellen wij ons tot doel om mee te werken aan het realiseren van een andere denkwijze met betrekking tot ouderen en werk. Deze andere benadering is noodzakelijk omdat de verhouding tussen werkenden en niet werkenden in Nederland drastisch aan het wijzigen is.

De baby-boomers gaan met pensioen en er zullen daardoor steeds minder werkenden overblijven. De AOW-leeftijd gaat omhoog, waardoor de ouderen langzaam maar zeker langer moeten doorwerken. Werkgevers zullen dus hun vooroordelen moeten ombuigen. Oudere werkenden zijn waardevol en kunnen de opgebouwde kennis overdragen aan de jongeren.

Kijk op de site van JobRotary wat dit voor u als werkzoekende of werkgever kan betekenen?

JobRotary | LinkedIn

https://jobrotary.nl/