Clubservice, beschrijving

Clubservice

Doel:

Een goed functionerende Clubservice, de eerste service avenue van Rotary, wordt als de belangrijkste voorwaarde voor een goede Rotary Club beschouwd. Zonder deze kunnen de overige drie service avenues immers niet goed worden ingevuld. Een kenmerkende eigenschap van de Clubservice is het gericht zijn op het intern functioneren, teneinde een gezonde en levendige club te hebben en te houden. De overige avenues richten hun oogmerk op de lokale gemeenschap en de wereld waarin wij leven.

Werkwijze:

De door de club ingestelde commissies worden geacht een kwalitatief hoogwaardig programma te realiseren op grond van het door het Bestuur gegeven richtlijnen en het door de commissies hiervan afgeleide en geformuleerde beleid. Ideeën en suggesties van overige leden helpen mee om onderling begrip, vriendschap en samenwerking te bevorderen.

Actieve participatie aan alle actíviteiten van de club is een voorwaarde voor een goed functionerend en prettig clubleven; het beleid zal er dan ook op gericht zijn een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leden te bereiken. In dit kader is het belangrijk dat veel leden binnen de diverse commissies een functie vervullen.

Historie: