The Rotary Foundation

http://www.rotary.nl/foundation/watisrotaryfoundation/watisrotaryfoundation-1.jpgDe Rotary Foundation (TRF) ondersteunt Rotary International (RI) bij het vervullen van zijn missie: het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma's van humanitaire en educatieve aard.

TRF wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. De Foundation staat los van RI; de ontvangsten bestaan primair uit vrijwillige bijdragen. TRF dateert van 1917 en sinds 1983 is The Rotary Foundation een 'not-for-profit-organisation' onder de wetten van de staat Illinois (VS).

Humanitaire programma’s

Vanuit de humanitaire programma's van TRF worden o.a. internationale projecten van Rotaryclubs gesteund met z.g. Grants waarmee eigen clubfondsen en districtsfondsen met 50 procent respectievelijk 100 procent worden opgehoogd; althans wanneer de projectomschrijving voldoet aan de gestelde criteria van o.a. het Matching Grant programma.

Een belangrijk humanitair project van TRF is 'Polio de Wereld Uit'. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de ziekte polio binnen enkele jaren uit de wereld gebannen te hebben. Het Strategisch Plan dat nu uitgevoerd wordt loopt tot eind 2012. Regelmatig worden de resultaten geëvalueerd door een onafhankelijk comité.

http://www.rotary.nl/foundation/watisrotaryfoundation/watisrotaryfoundation-2.jpgIn samenwerking met WHO en Unicef zijn inmiddels meer dan 2 miljard kinderen in 122 landen gevaccineerd; in 2002 alleen al 165 miljoen. In 1985 werden 350.000 kinderen door polio getroffen. In 2010 werden nog 1.349 gevallen bij WHO gemeld. Rotary werkt hard aan de moeilijke 'final inch’ en blijft geloven in de eliminatie binnen enkele jaren. Rotary wordt daarin gesteund door vooraanstaande Poliodeskundigen, wereldwijd.

Educatieve programma’s

Met de educatieve programma's worden jaarlijks zo'n 800 studiebeurzen gefinancierd. Rotary is het grootste 'privately funded' educatieve programma in de wereld. Het zogeheten Ambassadorial Scholarship programma dateert van 1947 en sindsdien zijn er meer dan 40.000 beurzen verleend aan studenten uit 130 verschillende landen voor een vol academisch jaar aan een universiteit in een buitenland. Group Study Exchange (GSE) is een Foundation programma sinds 1965; gericht op jonge professionals (25 tot 35 jaar) in de aanloop van hun carrière. Doel is bevorderen van begrip over grenzen heen en het verrijken van kennis in de beroepssfeer. Sinds 1965 namen meer dan 69.000 jonge mensen deel aan dit programma.

De ‘Rotary Centers for International Study in Peace and Conflict Resolution’ vormen het nieuwste educatieve programma van TRF. In deze centra voor vrede en conflictbeheersing ging in het jaar 2009- 2010 het studiejaar van start voor 52 jonge mensen aan zeven over de wereld gespreide universiteiten. Zorgvuldig gekozen jonge mensen worden opgeleid tot toegewijde vredestichters, geschoold in onderhandelen in moeilijke spanningsvelden waarvan er zo veel zijn in de wereld.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie over de Rotary Foundation (TRF) en haar programma's kan men zich wenden tot de Districtscommissie Rotary Foundation (DRFC) in elk van de zeven Rotarydistricten in Nederland.