© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Aanvraagprocedure goede doelen

Rotaryclub Roden-Leek heeft jarenlang een tweetal vakantiehuisjes in bezit gehad. Deze huisjes werden verhuurd aan mensen met een beperking en hun familie uit heel Nederland. Op deze manier konden deze families voordelig vakantie houden in eigen land.

De verkoop van de huisjes heeft een bedrag opgeleverd dat in beheer is bij de Stichting Steunfonds Rotary Roden-Leek.  We hebben ons tot doel gesteld met de opbrengsten goede doelen te steunen conform de bedoeling van de vakantiehuisjes. We zijn op zoek naar goede doelen voor mensen met een beperking met een link naar onze regio. Via dit aanvraagformulier kunt u uw activiteit, project of doel aan ons kenbaar maken. De criteria waar e.e.a. aan dient te voldoen kunt u hieronder vinden.

Wij verzoeken u vriendelijk dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij op basis daarvan tot een zorgvuldig gewogen besluit omtrent uw aanvraag kunnen komen. U kunt het ingevulde formulier emailen naar de secretaris van Rotary Club Roden-Leek, Bauke Jansen via javle.bv@gmail.com .

Rotaryclub Roden-Leek

 

Criteria aanvragen donatie

Wij hebben een aantal criteria vastgesteld voor toekenning van sponsor/donatie-aanvragen:

- De aanvraag betreft een activiteit in de regio of de bestemming heeft een link met onze regio.

- De aanvraag dient gericht te zijn op mensen met een beperking of hun omgeving.

- De aanvraag dient te passen binnen het karakter van onze club.

- De aanvraag dient inzage te geven in de organisatie van de aanvrager.

- De aanvraag dient voorzien te zijn van een projectplan en een financieringsplan

- De aanvraag dient inzage te geven in de activiteiten en de financiële huishouding van de

  aanvrager.

- De aanvraag dient voorzien te zijn van een aanvraagbedrag.

- De aanvraag dient duidelijk te zijn over mogelijke sponsor/donatie-aanvragen bij andere

  serviceclubs.