© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI-stichting Community Service Rotaryclub Roden-Leek

Deze pagina bevat informatie over de Stichting Community Service Rotaryclub Roden - Leek, welke een ANBI-status heeft.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Community Service Rotaryclub Roden - Leek 

RSIN nummer: 86.135.1459

Secretariaat:  Tuinmanslaan 18, 9351 TT Leek

Email: Neem contact op via het contactformulier op deze pagina.

Doelstelling

 De doelstelling van de stichting is om steun te verlenen aan instellingen en projecten van algemeen maatschappelijk belang die:

 • zich inzetten voor geestelijke en materiële steun aan personen (natuurlijke- en/of rechtspersonen) en groepen die hulp behoeven;
 • zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen;
 • zich inzetten voor de ontwikkeling van personen en groepen in de meest brede zin.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

 • Doelstelling van de stichting en hoe die te bereiken (meerjarig)
 • Activiteiten van de stichting
 • Geldwerving, beheer vermogen, besteding van de gelden aan goede Anbi-waardige doelen
 • Bestuurssamenstelling en handelingsbevoegdheid bestuursleden.
 • Inkomsten/uitgaven en begroting en reserveringen
 • Giften, donaties, legaten
 • Fonds wervende activiteiten
 • Kosten

Hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan, hetgeen zal worden gepubliceerd op deze site. U kunt de laatste versie van het beleidsplan hier downloaden.

Bestuur

Voorzitter:

JW Hesselink

Secretariaat:

AH Kant - van der Zee

Penningmeester:

J Mol

Lid:

P van der Laan

 

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd. Dit is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de stichting. 

Jaarverslagen 

Actueel jaarverslag en financieel verslag volgen later.

Privacy protocol

Via deze link kunt u ons Privacy protocol lezen.