© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Steunfonds Rotaryclub Roden-Leek

Deze pagina bevat informatie over de Stichting Steunfonds Rotaryclub Roden - Leek, welke eerder een ANBI-status had.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Steunfonds Rotaryclub Roden - Leek 

RSIN nummer: 008256901

Secretariaat: Kruisweg 22, 9363AD Marum

Email: javle.bv@gmail.com

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om steun te verlenen aan stichtingen en verenigingen, die:

  • zich inzetten voor geestelijke en materiële steun aan personen met beperkingen (natuurlijke- en/of rechtspersonen);
  • zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden van personen met beperkingen tot taak stellen;
  • zich inzetten voor de ontwikkeling van personen met beperkingen in de meest brede zin.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

  • Doelstelling van de stichting en hoe die te bereiken (meerjarig)
  • Activiteiten van de stichting
  • Geld besteding van de gelden aan goede Anbi-waardige doelen
  • Bestuurssamenstelling en handelingsbevoegdheid bestuursleden.
  • Uitgaven en reserveringen
  • Kosten

Hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan, hetgeen zal worden gepubliceerd op deze site. 

Bestuur

Voorzitter:

BC Hoekstra

Secretariaat:

JYB Jansen

Penningmeester:

RC Jansen

Lid:

A Kelly

 

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd. Dit is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de stichting. 

Jaarverslagen 

Actueel jaarverslag en financieel verslag op aanvraag.

Historie

De Rotaryclub Roden-Leek heeft jarenlang (periode 1986-2000) een tweetal vakantiehuisjes in bezit gehad. Deze huisjes werden verhuurd aan mensen met een beperking en hun familie uit heel Nederland. Op deze manier konden deze families voordelig vakantie houden in eigen land in een op beperkingen aangepast huisje. De verkoop van de huisjes heeft een bedrag opgeleverd dat in beheer is bij de Stichting Steunfonds Rotaryclub Roden-Leek. We hebben ons tot doel gesteld met de opbrengsten goede doelen te steunen conform de bedoeling van de vakantiehuisjes. Tot 2014 had de stichting een ANBI status, nu voormalig ANBI.