© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Community Service

COMMUNITY KIEST ROOSENDAALSE DOELEN

COMMUNITY SERVICE

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

Commissie community heeft sinds jaar en dag de verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige manier projecten/ goede doelen te benoemen. Naast het ondersteunen van specifieke kort of langer lopende projecten in het buitenland, wil community haar sponsorbeleid de komende jaren richten op de hierna volgende speerpunten:

A. REGIONAAL

Het bevorderen van de (culturele) ontwikkeling van jeugdigen uit Roosendaal en omgeving.

Het ondersteunen van organisaties en instellingen die zich richten op het vergroten van de kansen van mensen in achterstandssituaties.

Het stimuleren van de clubleden om eigen (des)kundigheid en tijd in te zetten ten behoeve van plaatselijke en regionale projecten.

B. INTERNATIONAAL

Het ondersteunen van organisaties en instellingen die zich richten op het bevorderen van de zelfredzaamheid van kansarme mensen.

Projecten die vallen onder de genoemde speerpunten kunnen meerdere jaren ondersteuning vergen voordat er sprake is van zichtbare effecten. Community maakt daarbij de afweging in hoeverre projecten meerdere jaren ondersteund worden.

PROJECTEN

De volgende projecten hebben recentelijk ondersteuning gekregen.

 

Het nieuw op te zetten “inloophuis”, een project voor en t.b.v. familieleden van kankerpatiënten in Roosendaal

 

Het project “Roosendaal Danst” waardoor de Roosendaalse jeugd maar de bevolking kan ervaren welke mogelijkheid dansen biedt voor iedereen.

 

Wandelen voor Water, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs ervaren hoe het is om in een omgeving te leven waar je dagelijks kilometers moet lopen voor je water.

 

Bijdrage aan projecten in Gambia, gericht op onderwijs enter bevordering tot zelfstandig inkomen verwerven voor vrouwen

Voedselbank Roosendaal