© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Fellowship

Fellowship

Fellowship staat primair voor de onderlinge kameraadschap binnen de club. Maar staat ook voor het delen van bepaalde interesse in Rotaryverband en daarbuiten, het uitwisselen van informatie en kennis, en dat alles in een sfeer van openheid en vertrouwen. Deze open sfeer van gezamenlijke interesses dragen bij tot het succes van de club en het individu.

Kameraadschap draagt bij aan het welslagen van de activiteiten die wij samen binnen de club organiseren. Maar ook de interesse en steun aan elkaar buiten clubverband in het maatschappelijke leven, zowel privé als professioneel, dragen bij aan de kwaliteit van ons bestaan.