© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational Service

Vocational Service

Vocational Service wordt de hoeksteen van Rotary genoemd. Binnen clubverband informeren Rotarians elkaar over hun beroep, daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en de daarbij te betrachten hoge ethische normen. Maar ook stellen Rotarians zich dienstbaar op naar de maatschappij om hun beroepskennis en normen te delen met anderen. Bij deze externe oriëntatie richt Rotary Roosendaal zich met name op de jeugd en jonge professionals die met gedeelde kennis betere keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

Beroepspraatje

Binnen de club worden alle leden geacht minstens eenmaal een exposé te geven aan hun medeleden over zijn/haar beroep. Daarbij is niet slechts de gevolgde opleiding en carrière pad een onderdeel. Veel belangrijker nog is te delen wat je aanspreekt bij de uitoefening van het beroep, de maatschappelijke relevantie en de vraagstukken en uitdagingen die zich daarbij voordoen. Vanzelfsprekend dat zo’n presentatie gepaard gaat met discussie met andere leden teneinde middels ervaringen en inzichten van de anderen zijn/haar beroepsuitoefening te kunnen verbeteren.

Beroepenervaringavond

Rotary Roosendaal geeft leerlingen van de voorlaatste klassen van het middelbaar onderwijs meelopen op een beroepenervaringsavond. Tijdens deze avond krijgen leerlingen voorlichting van beroepsbeoefenaren die gedurende enkele uren komen vertellen over hun vak, over de opleidingseisen, de toekomstmogelijkheden, de verdiensten etc. Dit evenement wordt sinds 1978 jaarlijks herhaald en in de loop van de jaren hebben meer dan twintigduizend leerlingen deel genomen aan deze beroepskeuzeavonden, die door honderden deskundigen zijn verzorgd. Tientallen inmiddels afgestudeerde (oud-) Roosendaalers hebben hun huidige beroep te danken aan de kennismaking destijds door Rotaryleden op de beroepenervaringsavond. De werkwijze bij de voorbereiding is als volgt: de leerlingen ontvangen een lijst waarop zij hun wensen kunnen noteren. Deze wensen worden via een verfijnd computersysteem gekoppeld aan een bestand van voorlichters. Het is namelijk iedere keer weer een hele opgave om genoeg professionals te vinden die bereid zijn om een avond over hun vak te komen praten.