© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

International Service

International Service

Eén van de vier wegen(avenues) waarlangs Rotary zijn doelstellingen tracht te verwezenlijken. De bevorderingen van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren. Dit door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen en culturen met andere zeden en gewoonten. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelname aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World community service, jeugduitwisseling en contactclubs.

Internationale contacten onderhouden wij met:

ü

Rotary club Lier (België)

C:\Users\lemm\Desktop\Rotary\Rotary website\Afbeeldingen\LIER.jpg

ü

Rotary club Menden (Duitsland)

C:\Users\lemm\Desktop\Rotary\Rotary website\Afbeeldingen\MENDEN.png

ü

Rotary club Westcliff on Sea (Engeland)

C:\Users\lemm\Desktop\Rotary\Rotary website\Afbeeldingen\WESTCLIFF ON SEA.png