© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Familievoorstelling: Repelsteeltje en de blinde prinses

Repel

Ga dat zien! De spectaculaire familievoorstelling “Repelsteeltje en de blinde prinses” van Theater Rotterdam.

Rotaryclub Rotterdam Nieuwe Dag en het Theater Rotterdam werken al jaren samen om de taalontwikkeling van leerlingen van de IMC Weekendschool te ondersteunen.

IMC Weekendschool

IMC Weekendschool in Rotterdam-Delfshaven is opgericht in 2006 en maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van IMC Weekendscholen. Er zijn inmiddels 10 vestigingen in Nederland, waaronder die in Delfshaven. Gemotiveerde jongeren van 10 tot 14 jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken krijgen in het weekend aanvullend onderwijs. De duur van de opleiding is 2,5 jaar waarin zij kennis maken met vakgebieden als recht, geneeskunde, journalistiek, film, wiskunde, ondernemen en beeldende kunst. De lessen worden gegeven door enthousiaste professionals uit de beroepspraktijk (gastdocenten).

Doelen die de school nastreeft zijn: het verbreden van perspectieven, het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van het gevoel van verbondenheid met de Nederlandse samenleving. Het succes van deze opleiding valt of staat met een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Op de site van de IMC Weekendschool vindt u meer achtergrondinformatie over de school.

De workshop

Rotary Rotterdam Nieuwe Dag maakt het voor een groep leerlingen van deze school mogelijk deel te nemen aan een speciaal ontwikkelde workshop rondom de familievoorstelling “Repelsteeltje en de blinde prinses”. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen actief aan de slag met teksten en situaties uit de voorstelling. Op speelse en creatieve wijze wordt gewerkt aan taaldoelen. Met name staat het belang van lichaamstaal centraal. In het voorjaar van 2020 zullen zij de voorstelling ook bijwonen.

Kaartverkoop

Door vóór 1 december kaarten voor Repelsteeltje en de blinde prinses te kopen via Rotary Rotterdam Nieuwe Dag kunt u ook een bijdrage leveren (€ 6,-- per volwassene kaartje) aan een fonds van waaruit deze activiteiten worden gefinancierd. Hoe meer kaarten er worden verkocht, des te meer leerlingen worden bereikt. Op deze wijze hebben de afgelopen jaren al veel leerlingen van de IMC weekendschool een workshop en de familievoorstelling van het Theater Rotterdam bijgewoond.

Op de site van het Theater Rotterdam vindt u meer informatie over de voorstelling.

Onze club heeft een beperkt aantal plaatsen (2e rang) gereserveerd op de volgende data:

·

zaterdag 21 december 2019 om 14.00 uur;

·

zondag 22 december 2019 om 14.00 uur;

·

zaterdag 28 december 2019 om 14.00 uur;

·

zondag 29 december 2019 om 14.00 uur;

·

vrijdag 3 januari 2020 om 19.00 uur;

·

zaterdag 4 januari 2020 om 14.00 uur.

De prijzen voor de kaartjes (inclusief consumptiebon) zijn gelijk aan de prijzen die voor de kaartjes aan de kassa van de Schouwburg worden betaald. Echter, via ons draagt u bij aan dit goede doel.

·

21, 22, 28, 29 december en 4 januari: volwassenen € 30,-- en kinderen € 21,--

·

vrijdag 3 januari: volwassenen € 27,-- en kinderen € 18,--


Bestel uw kaarten bij clubleden van Rotary Rotterdam Nieuwe Dag of via RotaryRND94@gmail.com,

‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, dus bestel snel!

Sponsorbijdrage

Bent u verhinderd, maar spreekt dit project u wel aan?

Uiteraard is ook een sponsorbijdrage van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL76 RABO 0381 9851 72 t.n.v. Rotterdam Nieuwe Dag, o.v.v. Repelsteeltje.


Namens Rotaryclub Rotterdam Nieuwe Dag,

Ger Vroegindeweij,

M 06 53 14 21 98