International Service

Rotary is een wereldwijde organisatie. Over de hele wereld werken de clubs samen ter bevordering van internationaal begrip, goodwill en vrede. Onze club heeft hierin een directe samenwerking met Rotaryclub Stolzenau in Duitsland. We bezoeken en inspireren elkaar en we doen regelmatig mee met elkaars projecten of werken samen aan een project in het buitenland.