Lokaal Project 2008

Persbericht 081202

Rotary Club Sassenheim verdeelt € 15.000.- onder jeugdverenigingen.

Rotaryclub Sassenheim organiseerde dit jaar voor de derde keer het inmiddels bekende straatgolf toernooi, waarbij de opbrengst, bijeengebracht door vele sponsors, naar een goed doel gaat.

Eerdere opbrengsten gingen naar een waterleidingproject in de ‘twinning’ gemeente Tileagd en naar de Hospice ‘Duin- en Bollenstreek’ in Sassenheim.

Dit jaar ging de helft van de opbrengst (€ 15.000,-) naar een project ‘Rondje Bernardus’ voor de ouderen in het woonzorgcentrum. De andere € 15.000,- wordt verdeeld onder jeugdverenigingen of verenigingen met een jeugdafdeling. Deze zijn de afgelopen maanden benaderd met het verzoek om een project aan te melden, met een verzoek om een financiële bijdrage.

Negen verenigingen hebben een verzoek ingediend en na zorgvuldige afweging van de criteria, waaraan het verzoek moest voldoen heeft Rotary Sassenheim deze verenigingen een bijdrage toegekend. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk gesteld van de aard en omvang van het project, de gevraagde bijdrage en de wijze waarop het project of evenement een maatschappelijke bijdrage levert en de doelgroep jongeren structureel verder helpt.

Vertegenwoordigingen van de verenigingen die hun aanvrage geheel of ten dele gehonoreerd hebben gezien, zijn op dinsdag 2 december om 18.00 uur in De Oude Tol uitgenodigd om uit handen van voorzitter Carol Verdegaal een cheque overhandigd te krijgen.

Rotaryclub Sassenheim, die volgend jaar 35 jaar bestaat heeft al vele projecten in binnen- en buitenland met bijdragen kunnen steunen. Van de aanzet tot renovatie van het Rusthoff Park tot een rolstoelbus voor de Bernardus, een forse bijdrage voor de Hospice en computers en meubilair voor een school voor kansarme jongeren in Brazilië en rolstoelen en medische apparatuur voor gehandicapten en zieken in Zambia. Hiervoor hebben de ongeveer vijftig leden zich keer op keer ingezet om met houthakken, verkoop van bloembolpakketten en wijnen, kroketten en stroopwafels in Stolzenau, een maandelijkse loterij, een Corsofestival, een pop festival en het inmiddels bekende Straatgolftoernooi het benodigde geld bijeen te brengen.