© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2022/2023

ANBI gegevens

Naam:

Stichting Community Service Rotaryclub Uithuizen-Het Hogeland.

Hilde Westerdijk, voorzitter (voorzitter Community Service commissie)
Martin Pijlman, penningmeester.
Carin van de Wal-Hollebrandse, secretaris.

Fiscaal nummer: 814858843

Contactgegevens:

De stichting is gevestigd te Uithuizermeeden, gemeente Het Hogeland. Secretariaat: C. van de Wal, Hoofdstraat 99, 9982 AC Uithuizermeeden.

Website: www.rotary.nl/uithuizenhethogeland

Bestuurssamenstelling:

Hilde Westerdijk, voorzitter;
Carin van de Wal-Hollebrandse, secretaris;
Martin Pijlman, penningmeester.

Beleidsplan:

De stichting ondersteunt de Community Service commissie en zal op zoek gaan naar projecten, waarbij mede ingespeeld wordt op actualiteiten en bijzondere gebeurtenissen. Deze projecten zullen op basis van een conservatieve begroting, waarbij een positief saldo te verwachten is voor goede doelen, door de club gesteund worden. Van belang bij deze projecten is participatie door of betrokkenheid van de clubleden. De stichting steunt en stimuleert club-overstijgende initiatieven of projecten. Het helpen oplossen van problemen in de maatschappij door inzet van onze expertise: kennis, vaardigheden en netwerk. Het leiding geven aan maatschappelijke ontwikkelingen door het inzetten van de kwalificaties en het netwerk, die voorkomen uit onze classificaties.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Jaarverslag 2022-2023:

De club heeft de Corona pandemie weer achter zich gelaten en heeft zich weer kunnen herpakken. De wekelijkse samenkomsten worden weer goed bezocht en ook de sprekers van buiten kunnen we weer ontvangen. We veranderen dit jaar van standplaats. We nemen onze intrek bij Grandcafe De Hoek in Baflo. De Achterhoek is hier onze plek en inmiddels kunnen we onze draai hier ook weer vinden.

De bollentocht was dit jaar een bijzonder geslaagde editie. Niet eerder trokken we zoveel deelnemers. Het weer werkte mee en met de inzet van zoveel mogelijk eigen leden, partners, vrienden en vriendinnen werd het weer een mooi evenement. Voor het eerst werd een doel voor de tweede keer ondersteund, dus brachten we nog een mooie cheque naar de lokale omroep Het Hogeland. Mooi dat de omroep zelf ook actief aan de organisatie van de tocht bijdraagt en er mooie reportages van heeft gemaakt en uitgezonden. De samenwerking gaat ook in een volgende editie weer door.

Met de extra opbrengsten uit de bollentocht en de verkoop van de bollenmanden werden bijdragen geleverd aan het UMCG Kankerresearch fonds en de Leeuw van Kyviv, een organisatie die zich inzet voor hulp aan Oekraïne. Onze club heeft warme connecties met de van oorsprong Groninger Kees Huizinga en zijn vrouw Emmeke Vierhout.

Jaarrekeningen:

Zie in de rechterkolom voor de jaarrekeningen.

·

Jaarrekening Stichting 2022-2023

·

Jaarrekening Service Rotaryclub 2022-2023