© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Avenues of service

Avenues of Service

De vijf 'Avenues of Service', gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.

1.

Club Service

Richt zich op het versterken van Fellowship en verzekert zich ervan dat de club doelmatig functioneert.

2.

Vocational Service

Moedigt Rotarians aan anderen te dienen met behulp van hun beroep en door hoge ethische normen te betrachten.

3.

Community Service

Beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om het leven in de omgeving te verbeteren.

4.

International Service

Omvat acties die ondernomen worden om het humanitaire bereik van Rotary over de wereld uit te breiden en begrip voor elkaar te bevorderen en vrede te bewerkstelligen.

5.

Youth Service

Bevat alle activiteiten in het kader van jeugd en uitwisselingsprogramma’s.