© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag Stichting Community Service 2017/2018

Jaarverslag stichting Community Service van de Rotary Club Alphen aan den Rijn

Verslagjaar 2017-2018

Commissieleden : Peter van Niekerk, voorzitter. Han Hendrickx, penningmeester. Jacqueline Vegt, secretaris. Majon Verkleij, lid

Het hoofddoel voor dit clubjaar was een bijdrage te leveren aan het welzijn van eenzame senioren. Tot dit hoofddoel zijn we na overleg gekomen om de volgende redenen :

·

het is een duurzaam doel (voor de komende 3 jaar)

·

het is lokaal en heeft waarde voor de sociaal maatschappelijke omgeving

·

het is aansprekend voor een groot publiek

·

we kunnen als stichting en RC aansluiten bij bestaande initiatieven.

·

en door ons als Rotariers actief in te zetten ten bate van deze doelgroep

Om ons hoofddoel te bereiken zijn we een mooie samenwerking aangegaan met Tom in de Buurt en Buurtcentrum Swaenswijk. Zij zijn beiden erg betrokken bij ouderen en organiseren diverse activiteiten voor deze doelgroeop

·

Kerstdiner in de Oude Wereld samen met Tom in de Buurt. Inbreng Rotary bestond uit hulp bij het diner, presentjes voor de deelnemers en muziek van de Nieuwe Muziekschool.

·

Koningsontbijt : voor ca. 60 senioren met muzikale begeleiding van de Nieuwe Muziekschool georganiseerd. Tom in de Buurt en Buurtcentrum Swaenswijk zorgden voor de deelnemers

Overige activiteiten in het kader van actieve maatschappelijk dienstverlening, of Community Service waarbij Rotariers de armen uit de mouwen steken waren:

·

Nederland Doet: RC leden hebben meegeholpen bij de aanleg van een vlonder/steiger in fruitboomgaard de Brongaard die geheel door een groep van vrijwilligers onderhouden wordt

·

De stichting verzorgt de fondsenadministratie voor de vrijwilligers van de Brongaard en beheert het batig saldo van de liquidatie van de Ruilwinkel.

Ook waren Rotariers actief in het verslagjaar in de fondsenwerving

·

Ze stonden met een verkoopkraam op de Jaarmarkt

·

Organiseerden wijnproeverijen

·

En wekelijkse verloting onder leden en gasten.

De volgende organisaties/evenementen hebben een bijdrage van de stichting ontvangen :

Slachtoffers St Maarten

Een bijdrage aan RC St Maarten tbv de wederopbouw van het eiland

DSS orkest

Tbv de deelname aan concoursen. DSS zal gedurende 3 jaar een of meerdere optredens bij activiteiten van de stichting verzorgen

Nieuwe Muziekschool

Om een project voor status statushouders mogelijk te maken

en een twee jaar durend project om bij te dragen in de muzikale vorming in het basisonderwijs. Ook de Muziekschool zal actief meewerken bij activiteiten van de stichting

Stichting Slimm

Als bijdrage voor een speelgoedactie in 2017.

Nederlands Paravolleybalteam

Werd benut om de zichtbaarheid van het NL Paravolleybalteam te verbeteren tbv het aantrekken van nieuwe teamleden en de bekendheid van het team te verhogen

Kerstdiner Oude Wereld

Ter dekking van de kosten van het Kerstdiner

Bezoekerscentrum Veenweiden

In het kader van de vernieuwing van het Bezoekerscentrum zal het in 2019 voor de bezoekers van het centrum ook zichtbaar zijn dat de RC’s zich actief inzetten voor dit centrum. Rotariers van alle 4 Alphense RC ‘s zullen vlogjes maken over natuur en landschap in Alphen en omgeving. Voor dit doel en deze Community Service actie is een Districts Grant aangevraagd en gehonoreerd.

Buurtcentrum Swaenswijk

Bijdrages voor diverse activiteiten

Brillen Zuid Afrika

Als steun voor RC Oudtshoorn, tbv hun brillenactie

End Polio

Ook RC Alphen droeg haar steente bij aan de internationale RC actie door bloembollen te verkopen om Polio te wereld uit te helpen

Een bijdrage van drie samenwerkende RC’s Alphen aan den Rijn, Alphen-Woubrugge en Rijnwoude uit de netto opbrengst van de Santa Run 2017 ontvingen

Kinderen uit Tsjernobil, te gast in Alphen

en de sportclubs: Tean, Alphia en AAV36

De Santa Run werd in 2017 georganiseerd door de RC’s Alphen aan den Rijn, Alphen- Woubrugge en Rijnwoude.

In totaal keerden wij in het verslagjaar netto uit aan goede doelen

€ 8.328

Onze diverse fondsen wervings acties leverden op

€9.954

Wij maakten kosten tbv funding acties of Community Service acties

€ 1.897

RC Alphen doneerde aan de stichting

€3.920

Wij konden € 3.649 aan de reserves van de stichting toevoegen die in de komende jaren voor Community Service en directe uitkeringen aan goede doelen ten goede zullen komen

 

 

 

 

 

 


Balans Stichting Community Service Rotary Club Alphen aan den Rijn

per 30-06-2018

 

liquide middelen

 

23672

 

 

rekening courant RC Alphen

5474

nog te ontvangen

347

 

reserve tbv geoormerkte doelen

10830

 

 

 

reserve tbv div lokale doelen

7715

 

 

 

 

 

 

 

 

eigen vermogen

0

 

24019

 

 

24019