© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI jaarverslag CS 2015-2016

Jaarverslag Stichting Community Service Rotaryclub Alphen a/d Rijn seizoen 2015/2016

Commissieleden:

Koosje de Koeijer, voorzitter

Han Hendrickx, penningmeester

Margit Smid, secretaris.

Gudo Cools, bestuurslid

Werkwijze bestuur Stichting Community Service.

Het stichtingsbestuur heeft gekozen om dit clubjaar alleen kleine, liefst locale projecten te financieren uit de opbrengst van de bijdragen van Rotaryleden aan Stichting Community Service (CS). Er wordt dit clubjaar vooral aandacht besteed aan projecten waarbij vooral inzet van Rotarians belangrijk is.

Fellowship / samenwerken is dit clubjaar een belangrijk beleids kenmerk van Rotary Club Alphen aan den Rijn. Wat betreft Community Service kreeg samenwerking in het clubjaar 2015/2016 gestalte door samen met andere clubs Avifauna blijft wakker en de Santa Run 2015 te organiseren.

Samen met de drie collega RC’s in onze gemeente werd op 19 december 2015 geld ingezameld en de Santa Run georganiseerd.

De opbrengst van deze Santa Run is besteed aan

-

muziektherapie voor vluchtelingen

-

aan aanvragen uit de ‘wensboom’ op het Rijnplein:

o

een Voorleesexpres in Alphen aan den Rijn voor mensen met leesmoeilijkheden

o

Stichting Max, jongeren werk in Boskoop

o

Vogelwerkgroep Koudekerk /Hazerswoude, tbv inrichting van een zwaluwwand.

Samen met Stichting Vogelpark Avifauna en met medewerking van vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude en de agrarische natuurvereniging Hollandse Venen organiseerde Rotary Alphen aan den Rijn op 14 augustus 2015 het project Avifauna Blijft Wakker.

De opbrengst van Avifauna Blijft Wakker is besteed aan een vogelproject in de uitbreiding van het natuurgebied Zaanse Rietveld.

De netto opbrengst van deze fellowship projecten bedroeg in totaal: € 14.880

Projecten clubjaar 2015/2016.

De projecten die dit jaar door diverse RC commissies gerealiseerd zijn:

Benefietdiner voor vluchtelingen

Speelgoedactie

End Polio tulpenbol verkoop actie

Koningsontbijt

Samenloop voor Hoop

Wijn verkoop actie

Naast inzet en materiële inbreng door Rotarians, leverden deze RC projecten een netto resultaat van € 9.250 op.

De jaarlijkse donatie aan stichting Community Service door leden van Rotary Alphen aan den Rijn bedroeg in 2014/2015 € 100,- per lid.

Persoonlijke bijdragen leverden Rotarians door:

deelname aan de voorleesexpres,

en het begeleiden van vluchtelingen bij diverse activiteiten.

Ten slotte verzorgt de stichting vanaf dit clubjaar de financiële administratie en beheert zij de gelden die door en voor de vrijwilligers van de hoogstam fruitboomgaard de Brongaard in de Ridderbuurt, ingezameld zijn.

De volgende organisaties en/ of evenementen hebben een bijdrage van de stichting ontvangen:

De opbrengst van het Benefietdiner is volledig besteed aan zaken, die de vluchtelingen ten goede kwamen.

Lokale goede doelen die van de stichting uitkeringen ontvingen zijn:

De Ouwe Stomp, ter verbetering van hun veteranen accommodatie

Bezoekerscentrum de Veenweiden: tbv de aankoop banier

Scouting Alphen aan den Rijn: een bijdrage aan nieuwe zeilen

Aanvulling bedrag Samenloop voor Hoop

Aanvulling toegezegd bedrag Santa Run

Cateringkosten van het Koningsontbijt

Naast deze lokale doelen kon tenslotte nog een bedrag aan de landelijke Rotary actie End Polio Now overgemaakt worden

Financiële situatie.

Aan reserves voor diverse toezeggingen werd € 1.040 apart gezet.

Het voorstel aan de leden van Rotary Club Alphen is om van het batige saldo van de nog aan goede doelen te besteden inkomsten uit fondsen wervingsacties € 1.500 te doneren aan het project “Aandacht voor kakatoes” van Stichting Vogelpark Avifauna

Voorbereiding komend clubjaar.

Komend jaar zal de commissie bemensd blijven door dezelfde personen.

De commissie zal voorgezeten worden door Margit Smid en Gudo Cools zal als secretaris optreden.

Aanbevelingen voor komend clubjaar:

Aanvraag renovatie Bezoekerscentrum de Veenweidewn honoreren.

Koningsontbijt continueren. Op tijd een doelgroep bedenken( bv jongeren uit pleegzorg)

Benefietactiviteit / diner voor renovatie bezoekerscentrum (mogelijk vorm te geven in kader van RC fellowship)

Met dank aan de overige commissieleden en de gastvrije ontvangst van Koosje tijdens de commissievergaderingen.

Vastgesteld in CS bestuursvergadering dd. 11 juli 2016.

Margit Smid-Oostendorp / Han Hendrickx

 

-