© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Waterproject Wa: Schoon water voor Ghana

Waterproject 2011/2012: Water en sanitair voor het Pope John XXIII Centre, Wa (UWR), Ghana

progress.bmp

Algemene informatie

Het Pope John XXIII Centre (PJC) is een zelfstandige eenheid, verbonden aan de University for Development Studies in Wa, de hoofdstad van de Upper-West Region in Ghana.

Doelstelling van Pope John XXIII is het bevorderen van de interculturele dialoog, vooral onder jonge mensen. Secundair richt PJC zich op het bevorderen en beschermen van de ontwikkeling van mensen, van religieuze waarden en van het respect voor verschillende culturen.

Om deze doelen te realiseren is PJC in 2008 begonnen met de bouw en inrichting van een centrum, bestaande uit een hostel voor studenten, een bibliotheek, een kapel, ontmoetings- en seminarruimten en een onderkomen voor de staf van het centrum.

De opbouw van het totale centrum gaat fasegewijs en is veelal afhankelijk van het verkrijgen van financiële middelen via de Brothers FIC, de Ghanese kerk en goede doelenfondsen.

Hoewel het centrum nog volstrekt niet klaar voor gebruik was zijn in 2008 toch al de eerste studenten verwelkomd. Onder zeer moeilijke omstandigheden en met weinig middelen zijn de activiteiten van start gegaan, hetgeen de vastberadenheid en motivatie van zowel de studenten, de staf en de leiding aangaf. Zo werd met een oude generator stroom opgewekt.

In november 2008 heeft een delegatie van de Rotaryclub Amersfoort-Regio het centrum bezocht en geconstateerd, dat er nog veel gedaan moet worden aan de huisvesting van de studenten, voorzieningen als de bibliotheek, maar ook aan de water- en sanitaire voorzieningen. Met name deze laatste zijn volstrekt ontoereikend voor een centrum dat honderden deelnemers moet herbergen.

Doelgroepen

Het hostel is in 2010 gereedgekomen. In een mum van tijd was het gevuld met 120 studenten. Deze verblijven gemiddeld een jaar in het centrum, waarna ze worden afgelost door een nieuwe lichting.

Het centrum ontvangt jaarlijks circa 1000 overige deelnemers aan lezingen,workshops en seminars Organisaties met eenzelfde spiritueel karakter kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten. Zo werd in het najaar van 2010 een kapittel van de Sisters SMI gefaciliteerd. Aan het PJC zijn vier stafleden verbonden, die met hun gezin(tezamen twintig personen) op het centrum wonen.

Voorts wordt momenteel het lecturecentrum annex bibliotheek en communicatiecentrum gebouwd. Als dat af is zal dit zeker meer studenten trekken en ook aantrekkingskracht uitoefenen op anderen. De bedoeling is dat hier tutorials vanuit de universiteit gegeven kunnen worden. Als dat het geval is komt er een vaste dagelijkse bezetting van rond de 50 studenten extra bij. Op de langere termijn is het de bedoeling een auditorium te bouwen, maar daar ontbreken de middelen voor.

Project

De sanitaire en watervoorzieningen zijn volstrekt ondermaats. Bij de start van het PJC zijn provisorische afwaterings- en rioleringssystemen aangelegd. Deze zijn echter niet berekend op het gebruik door vele honderden bezoekers en bewoners van het centrum.

Dit geldt nog meer voor de watervoorziening. De huidige waterpomp is veel te klein en niet berekend op de noodzakelijke watervoorziening. Storingen, uitval en technische problemen zijn aan de orde van de dag.

Juist in een gemeenschap, waar veel mensen relatief dicht op elkaar wonen is een goede hygiëne onontbeerlijk.

PJC geeft prioriteit aan verbetering van de watervoorziening. Daarom doet ze een appèl op de Rotaryclub Amersfoort-Regio voor het volgende project:

1. het boren van een put, kosten

€ 2.300,--

2. de mechanisatie ervan, kosten

€ 2.300,--

3. de aanleg van een stellage op een betonnen fundering met twee watercontainers als buffer, kosten


€ 10.900,--

 

+ __________

Het totale benodigde projectbudget is

€ 15.500,--

Partners

1.

Pope John XXIII Centre, directeur Br. Albert Ketelaars FIC, voormalig generaal-overste

2.

Ghana Province Brothers FIC, provinciaal overste Broeder Augustine Kubdaar FIC

3.

Rotaryclub Amersfoort-Regio, Menno Broers, voorzitter, Ton Voortman, secretaris

Tijdspad

Oktober 2011: definitieve beslissing RC Amersfoort-Regio op projectaanvraag

Vanaf november: fundraising

Start werkzaamheden: medio 2012