De bijeenkomsten zijn bij de Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam

Beroepspraatje Helene Vlessing

Vrijdag 7 september gaf Helene Vlessing haar beroepspraatje waarbij ze ons meenam in haar werk als filosofiedocent in het Voorbereidend Onderwijs. Een boeiend en persoonlijk verhaal waarin onder andere duidelijk wordt wat het vak filosofie inhoudt en welke vaardigheden de studenten ontwikkelen met dit vak.

MAANDBRIEVEN

nf

Het kalenderjaar loopt ten einde en we zijn bijna halverwege het Rotary-jaar.

Heb je het gevoel dat je op de goede weg bent om alles te bereiken wat je club van plan is te doen?
Heb je de inspiratie kunnen zijn om Rotary in Actie in de projecten neer te zetten? Ga voor meer inspiratie naar www.rotaryhelpt.nl. Deze website laat ons zien wat mogelijk is, inspireert ons de inspiratie te zijn voor goed doen voor onze wereld.

Deze tijd van het jaar is ook een tijd van geven en dankbaarheid.
Je kunt iets terug doen terwijl je winkelt met Rotary Global Rewards om aanbiedingen te vinden die een deel van je aankoop teruggeven aan Rotary. (ook als App te gebruiken)
 

. . . VERDER