De bijeenkomsten zijn bij de Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam

Beroepspraatje Helene Vlessing

Vrijdag 7 september gaf Helene Vlessing haar beroepspraatje waarbij ze ons meenam in haar werk als filosofiedocent in het Voorbereidend Onderwijs. Een boeiend en persoonlijk verhaal waarin onder andere duidelijk wordt wat het vak filosofie inhoudt en welke vaardigheden de studenten ontwikkelen met dit vak.