© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Polio newsletter mei 2014

Polio Newsletter Mei 2014

R.I. Zone 13A-C & 18B

Dixit Bill Gates: Als Rotarians hun passie aan een humanitaire zaak verbinden via hun mondiale netwerk, dan houdt niets hen tegen! Wij zijn er trots op hun partner te mogen zijn....

Begin mei verklaarde Dir.Gen. van de WGO Dr. Margareth Chan, dat de actuele verspreiding van het "wilde poliovirus" een urgente bedreiging vormt voor de internationale publieke gezondheid. Deze oproep was op de allereerste plaats bedoeld om de betreffende landen zich aan hun verantwoordelijkheid te herinneren. Deze waarschuwing komt als geroepen voor diegenen die denken dat de laatste etappe naar het einddoel, de totale uitroeiing in de wereld, een gelopen zaak is. Veel attentie in de nieuwsmedia om actie te ondernemen, een echte "wake up call" dus.

Als we de drie endemische landen onder de loep nemen, dan zien we het volgende plaatje:

Pakistan: Het virus is vooral nog aanwezig in het noordelijk grensgebied met Afghanistan (Waziristan, Khyber), een tribale zone, waar de taliban zich tegen de vaccinatie verzetten. Van de 59 gevallen dit jaar werd slechts 1 geval buiten deze zone geconstateerd.

Afghanistan: Hier zijn 4 nieuwe gevallen bekend, in dezelfde tribale zone grenzend aan Pakistan. In het land zelf werd geen enkel geval geconstateerd. Hier werken de taliban mee, zij ondersteunen de vaccinatie campagnes.

Nigeria: In het grensgebied met Kameroen zijn nog 2 gevallen geconstateerd. Controle en vaccinatie worden bemoeilijkt door de oppositie van de radicale moslim groep Boko Haram.

In de niet-endemische landen in Afrika werden in Kameroen 3, in Ethiopië 1 en Equatoriaal Afrika 3 gevallen geconstateerd.

In het Midden-Oosten zijn in Syrië en Irak twee gevallen bekend. De mogelijke oorzaak zijn inkomende strijders vanuit endemische gebieden en slechte vaccinatie omstandigheden vanwege de conflict situatie.

Acties

In Pakistan werden vaccinatie centers bij de grensposten en op de luchthavens opgezet (inenting is verplicht)

Na een jaar van heftige oppositie (20 vaccinatie medewerkers werden gedood), krijgt de lokale bevolking meer vertrouwen en worden inenting campagnes geaccepteerd. Het installeren van gezondheidscenters en medische kampen werden positief ontvangen. Een zeer geëngageerde regering ondersteund door vele vrijwilligers geeft goede hoop voor de toekomst.

In Afrika is de laatste uitbraak nog niet geheel onder controle, maar de vaccinaties worden geïntensifieerd en dit geeft al resultaat. Punt negatief blijft het risico in de moeilijk bereikbare conflict zones.

Situatie per mei 2014

situatie per land mei 2014

De Rotary Foundation is geëngageerd om tot 2018 een jaarlijkse bedrag van $ 35 miljoen als ondersteuning aan de vaccinaties in de wereld bij te dragen. Onze partner De Bill & Melinda Gates Foundation leggen daar nog eens $2 per Rotary $ bovenop. Dus 1 dollar wordt zo drie dollar!

Een kind inenten voor het leven tegen polio kost minder dan een dollar! Als we nu zouden ophouden en alleen maar overgaan op controle, dan heeft men bij de WGO berekend, dat meer dan 10 miljoen kinderen de volgende 25 jaren besmet zullen worden. Dan zou alles voor niets zijn geweest. We moeten doorgaan! Dat vervloekte virus, dat dood en verlamming veroorzaakt moet uitgeroeid worden. Massaal inenten is en blijft het antwoord.

Een prachtig voorbeeld van moed en wilskracht zijn "the Karachi Angels". Dit is een groep Pakistaanse vrouwen die doorgaan met vaccineren zelfs onder doodsbedreiging. Een van hen zei: "Ik ben gewoon doorgegaan nadat mijn nicht was neergeschoten. Er komt een dag dat we allemaal sterven, waarom dan niet als een moedig persoon."

In Nigeria heeft de Emir Idris alle islamitische voorgangers opgeroepen niet meer tegen vaccinatie te prediken. "Alle inwoners van ons land hebben recht om te wonen en te leven in een land zonder polio".

India werd in het verleden beschouwd als het meest ingewikkelde land om polio uit te roeien, sinds januari van dit jaar zijn er sinds 3 jaar geen gevallen meer waargenomen. Naar aanleiding daarvan heeft de WGO de Zuidoost Aziatische regio polio vrij verklaard. Proportioneel is het aantal mensen in de wereld, dat in een polio vrije zone woont nog nooit zo hoog geweest.

Donaties in het jaar in onze zone per eind mei 2014

Donation Polio Plus 2013-2014 (as per may 31 2014)

 

DISTRICT

CLUBS DON

DDF

TOTAL

 

1550

$23,256

$10,000

$33,256

 

1560

$4,686

0

$4,686

 

1570

$8,459

$17,000

$25,459

 

1580

$20,985

0

$20,985

 

1590

$1,481

$10,000

$11,481

 

1600

$3,651

0

$3,651

 

1610

$18,255

$25,000

$43,255

 

TOTAL NL

$80,773

$62,000

$142,773

 

 

 

 

 

 

1620

$64,817

0

$64,817

 

1630

$170,134

0

$170,134

(info district)

2170

$30,000

0

$30,000

 

TOTAL BELUX

$264,951

$0,000

$264,951

 

 

 

 

 

 

1990

$53,137

0

$53,137

 

1980

$35,766

$2,000

$37,766

 

TOTAL CH

$88,903

$2,000

$90,903

 

De te bereiken doelstelling waar R.I. om verzoekt, is een bijdrage van $ 20 per lid en 20% van het DDF (Share Fund) per District. De trustees hebben besloten om tot een maximum van $ 7 miljoen bij iedere DDF dollar $0,50 toe te voegen.

Beste Rotary Leaders, breng de rol die Rotary speelt in deze wereld gezondheidscampagne naar buiten toe. Laat iedereen weten dat wij de pioniers zijn van de strijd tegen polio . Laten we samen doorgaan, want het totaal uitroeien van Polio in de wereld is absoluut mogelijk. Die laatste inch zal en moet worden afgelegd. Onderneem acties en verhoog onze bijdrage aan PolioPlus.

Bij voorbaat dank voor jullie blijvende ondersteuning.

Frederik Baggen

End Polio Now

Zone Coordinator

RI Zone Benelux-Zwitserland.