Water = Leven

water

Een mens heeft drinkwater nodig.

Email

Water gerelateerde ziektes en gebrek aan sanitatie doden meer mensen dan alle vormen van geweld samen. Veilig drinkwater is een begin, maar heeft effect op alles in het leven. Het heeft een directe impact gezondheid, inkomen en lokale ontwikkeling.

Bij het begrip veilig drinkwater is het woord crises tegenwoordig niet ver meer weg. Waarbij 40% van de wereldbevolking getroffen wordt door schaarste aan water en 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen.

District Commissie Water D1580

Rotary besteedt wereldwijd aandacht aan veilig drinkwater.
Water is een focusthema van Rotary International, Rotary Nederland en vanuit ons District 1580.

Clubs uit District 1580 hebben al 500.000 mensen in ontwikkelingslanden van water en/of toiletten voorzien. Vrijwel overal realiseren we eerst veilige drinkwater bronnen, maar geven ook trainingen in sanitatie en hygiëne.

De Commissie Water van District D1580 (DCW 1580) is sinds 2004 in het leven geroepen met de volgende doelen:

·

Het belang van Water, sanitatie en hygiëne (WASH) op de kaart zetten in D1580

·

Clubs interesseren om WASH-projecten te ondersteunen:

o

door hen aan te laten haken bij bestaande projecten, via DCW 1580 of

o

door zelf WASH-projecten op gang te brengen en te organiseren.

·

Clubs faciliteren bij:

o

de selectie van WASH-projecten

o

het uitwerken van projectplannen

o

de samenwerking bevorderen met lokale Rotary Clubs of andere partner in het projectland

o

fondsenwerving (o.a. bij het schrijven van aanvragen voor Global Grants, advisering over fondsen, aandragen voor ideeën voor fundraisers et cetera)

o

Wandelen voor Water op Wereldwaterdag
https://www.rotary.nl/d1580/activiteiten/water/wvw2019/

BESTUUR

Het huidige bestuur (2019 – 2020) bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Ing. René van Zijl (RC Zaandam-Oost), lid sinds 2016

Secretaris

Hans Olykan (RC Nachtwacht), sinds 2017

Lid

Hans Volberda (RC Heemstede), sinds 2017

water@rotary-d1580.nl