© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

ROTARACT

Partners in Service

In D1580 werkt de District Commissie Rotaract-Rotary actief aan de verbinding en samenwerking tussen Rotaract en Rotary. Samenwerking, uiteraard op basis van gelijkwaardigheid, geeft Rotaracters perspectief om door te stromen naar een Rotaryclub. Op haar beurt moet een Rotaryclub ‘aantrekkelijk’ zijn om Rotaracters binnen te halen.

Doelstelling

De (leden van de) District Commissie Rotaract-Rotary is actief en geeft advies aan (leden van) Rotaryclubs, het districtsbestuur en districtscommissies op het gebied van:

  • Oprichten en ondersteunen van (nieuwe) Rotaractclubs  
  • Inspireren, enthousiasmeren en stimuleren van samenwerking tussen Rotaract- en Rotaryclubs. Concreet houdt dit in: elkaars bijeenkomsten bijwonen, samen projecten doen, waarbij ook Grants aangevraagd worden.
  • Initiëren en stimuleren van flexibele vormen van lidmaatschap;
  • Bevorderen van doorstroming van leden van Rotaract naar Rotary;
  • Vaststellen van een jaarlijks actieplan.

De Rotaractclubs maken deel uit van de regio’s in het district. Dat betekent dat ze aanwezig zijn op regiovergaderingen, bij de jaarlijkse Districtsdagen en op uitnodiging bij clubbijeenkomsten en evenementen in de regio.

De commissie verzorgt (op verzoek) een workshop tijdens de PETS (maart) en de District Inspiratie dag (oktober). 

Vergaderingen

De DC Rotaract-Rotary vergadert op geregelde tijden en maakt van deze bijeenkomsten een verslag en een actielijst. De voorzitters van de commissie maken deel uit van de Districtsraad.

Leden

De commissieuit Rotaracters en Rotarians uit District 1580. De leden zijn drie jaar in functie. Er is een gedeeld voorzitterschap van een Rotaracter en een Rotarian.

Rotaracters

  • Floor Wassermann van Rotaractclub Amsterdam
  • Oliver Crazzolara van Rotaractclub Amsterdam Nachtwacht International

Rotarians

  • Fred Kersbergen van Rotaryclub IJmond
  • Mario Meeuwse van Rotaryclub Haarlemmermeer
  • Hetty Deinum van Rotaryclub Heiloo
▬▬▬ NEEM CONTACT MET ONS OP ▬▬▬