© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

DEZE TIJD VRAAGT FLEXIBILITEIT…OOK VAN DE LEDENWERVING

Rotary beweegt mee met de tijd en dat vraagt in de huidige netwerk- en projectsamenleving enige flexibiliteit van de organisatie zo ook van de ledenwerving. Maar waar te beginnen?

ALLEREERST: KEN JEZELF EN WEET WAT JE TE BIEDEN HEBT

Dat houdt bijvoorbeeld in dat een clublid de kenmerken van de club kan verwoorden. Denk daarbij aan de sociale- en persoonlijke betrokkenheid, de vriendschap, het plezier. Denk ook aan de diversiteit, de contacten met andere (beroeps)groepen, andersdenkenden en het delen van deze kennis. Het blijkt aansprekend evenals de concrete acties/projecten en het programma.

Maak ook een diversiteitsanalyse bijvoorbeeld op basis van leeftijd, sekse, classificatie, mate van activiteit en stel op basis hiervan een gewenst profiel op.

Als leden dit kunnen vertellen spreekt dit nieuwe Rotarians aan die bij deze club passen.

Ter ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van een vragenlijst zoals in 2019 opgesteld door de Commissie Ledenbeleid District 1580 met het doel om een Toolkit te vullen. De vragenlijst blijkt in clubs ook te werken als een soort “gezondheidscheck”.

ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Maak de club zichtbaar in de omgeving: door regelmatige berichten in de regionale- en social media (Facebook, Twitter, Instagram), door professionele PR-uitingen bij acties, door een attractief blog. Bedenk daarbij welk beeld de club wil uitstralen, wat kenmerkt deze club en wat heb je te bieden?

Zorg er ook voor dat je zichtbaar bent als Rotarian in de omgeving: nodig vrienden, collegae, familieleden eens uit voor een interessante avond met spreker. Vertel over de acties, de jeugd- en de internationale activiteiten. Wees trots op het feit dat je Rotarian bent en straal uit dat het ertoe doet lid te zijn van een Rotaryclub.

INFORMELE WERVING

Houd open avonden voor geïnteresseerden en kondig die aan in de regionale- en social media. Laat belangstellenden zich vooraf opgeven en/of laat de clubleden een groslijst aanleggen die tevoren wordt voorgelegd aan de club voor een “geen bezwaar”. Laat op de open avonden clubleden, uitwisselingsstudenten, Rotoracters presenteren waarmee de betrokkenheid en interesse van de leden zichtbaar wordt.

Als blijkt dat geïnteresseerden belangstelling maar geen tijd hebben kan worden overwogen om het contact te behouden middels een “vriendenlijst”. Dit zijn niet-leden die worden uitgenodigd voor speciale avonden maar die met name medewerking kan worden gevraagd bij acties. 

CLASSIFICATIES

Zoek interessante mensen en let minder op classificaties. Maar houd de diversiteit in het oog en zoek nieuwe doelgroepen. De arbeidsmarkt wijzigt naar een netwerk- en projectmarkt, verleg de focus van leidinggevenden naar interessante professionals. Zoek bewust naar representanten van andere culturen.

LIDMAATSCHAP

Er is tegenwoordig veel mogelijk in de vorm van het lidmaatschap, denk aan het duo/partner lidmaatschap, het lidmaatschap voor een proefjaar etc. Wees daar creatief in en maak gebruik van de mogelijkheden, zodat ook leden met zowel een baan als een gezin zich thuis kunnen voelen.

In dit verband kan ook kritisch naar de organisatie van de club worden gekeken: van wekelijks samenkomen naar tweewekelijkse bijeenkomsten, naar wisselende diner- en avondbijeenkomsten zodat jonge ouders beter kunnen aansluiten en de kosten worden beperkt.

ATTENDANCE

Overweeg om de klassieke (meet)attendance af te schaffen. Houd de aanwezigheid informeel bij en zie het als een signaal voor de betrokkenheid. Als iemand lang niet komt wordt contact gezocht uit betrokkenheid (en niet als controle).

PROGRAMMA

Misschien een open deur maar… bind leden met een goed en inspirerend jaarprogramma. Eén waar je als lid naar uitziet, waar je de agenda graag voor vrij houdt en waar belangstellenden ook voor kunnen worden uitgenodigd. Denk daarbij aan een goede mix van (gast)sprekers, excursies en acties.

MEER INFORMATIE EN BEHOEFTE AAN EEN GESPREK IN DE CLUB?