PETS 2018

2018-pets

https://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/nieuwsflits2017-2018/nieuwsflits2017-2018-1.png

Het thema van president-elect Barry Rassin voor 2018-19, Be the Inspiration , vraagt ​​Rotarians om verandering in de wereld en in elkaar te inspireren. "Ik vraag jullie allemaal om de inspiratie te zijn om Rotary te helpen van reactie op actie over te schakelen - om de milieuproblemen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn overal ter wereld, te bekijken en te doen wat we kunnen om te helpen."

Bouw de Toekomst

https://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/nieuwsflits2017-2018/nieuwsflits2017-2018-1.png

https://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/nieuwsflits2017-2018/nieuwsflits2017-2018-1.png

PROGRAMMA

9:00

Inloop & ontvangst

9:30

plenaire opening

10:00

workshops

Ledenbeleid – Be a Vibrant club

Een interactieve workshop waarin alle vormen van het clublidmaatschap worden besproken.
En natuurlijk is er aandacht voor ledenwerving en ledenbehoud.
Heb jij een goed voorbeeld van hoe dat gaat in jouw club? Of heb je een creatief wervingsidee?

Rotary Foundation biedt kansen!

The Rotary Foundation (TRF) is een van de grootste Non Governmental Organisations ( NGO's) die er bestaan. De stichting is opgericht in 1917, onder het motto Doing Good in the World. Projecten verrijken met Global en District Grants. De stichting beheert drie grote fondsen en stelt uit één van die fondsen (het Rotary foundation Annual Fund) de middelen beschikbaar voor de zogenaamde District grants en voor de Global grants.

PR en communicatie – Rotary.org & brandcenter

De DMC helpt. DMC? De Districtsmediacommissie (DMC). Die helpt met alles op communicatiegebied. Communiceren is essentieel voor het bekendmaken van uw club(activiteiten). Bekend maakt bemind. Dé manier waarop je sympathie wint en nieuwe leden vindt.

Club Leadership Plan

Hoe kan je de organisatie van je eigen club aanpassen en de ledentevredenheid meten met behulp van het Club Leadership Plan.

Jeugd

Verbind je met de jeugd, dan heb je de toekomst!

LeAd en club central (RI)

Welke interessante informatie staat er nu precies in LeAd en bij Rotary International en op welke manier kan dat gebruikt worden bij de eigen Rotaryclub.

Financiën en GDPR

1.

Hoe dienen we -als Rotarclub én district- om te gaan met de uitgebreide persoonsgegevens van de leden.

2.

Informatie over het online boekhoudprogramma, dat beschikbaar is voor alle Rotaryclubs in ons district.

Waterwerkgroep

Water en Sanitatie is een focusgebied in het nieuwe Grant-systeem van The Rotary Foundation. Kom naar de workshop en ervaar het werkelijke nut van Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH-projecten) in ontwikkelingslanden.

Rotaract oprichten als Rotaryclub

Informatie over de ambities om de contacten en samenwerking tussen Rotaract en Rotary te versterken.

Toekomstige strategie van RI

Ashley Wilson van Rotary International (Evanston)

Meeting voor Rotaract commissarissen

10:45

PAUZE

11:00

workshops (zie boven)

11:45

pauze met snack

12:00

workshops (zie boven)

12:45

plenaire afsluiting en begroting en districtsvergadering

13:30

afsluitende lunch

Afbeelding met lucht, buiten

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid