Districtsdag 2017

vraaghet

div_blue

Programma

09.00

Inloop met koffie/thee

09.30

Welkom en jaarthema ‘Rotary: Making a difference’, Hetty Deinum

09.40

Pitches en interactie over ‘Succesvol leden werven’ o.l.v. Rutger Mazel

10.00

Workshop ronde 1

10.45

Pauze en infomarkt ‘Vraag het de……..

11.15

Workshop ronde 2

12.00

District vergadering (Assembly)

12.30

Afsluiting en lunch

Description: Macintosh HD:private:var:folders:h3:tspkjk5n24ngb4xyzdzz_jrm0000gn:T:TemporaryItems:image002.png

Workshops en presentaties

Rotary Foundation biedt kansen!

Informatie over de Rotary Foundation en de gelden, die ook ingezet kunnen worden voor opleidingen zoals Scholarship en Peacefellows.
Presentatie door Erik Post, scholarstudent studeert in Geneve (International Affairs Graduate Institute)
Milk Lathaporn, student aan het UNESCO-IHE Delft Institute for Water Education, ontvangt een beurs uit het World Fund van de Rotary Foundation en de gezamenlijke districten in Nederland.

Projecten verrijken met Global en District Grants

Hoe start je een project met een Global Grant en wat is de rol van de hostclub daarbij? Presentatie educatief project in Kenia, gesteund door een Global Grant in regio Midden- Kennemerland.
Wat is een District Grant en hoe werkt het? Presentatie van twee projecten (RC Amsterdam Minerva en RC Heiloo), gesteund door een District Grant.

Succesvol leden werven

Rotaryclubs nemen allerlei initiatieven om nieuwe leden te werven. Welke aanpak werkt? We praten verder na de plenaire voorzet. Successen en belemmeringen komen in discussie aan bod.

Avenues? Zet de volgende stap!

Het Club Leadership Plan (CLP) biedt handvatten voor een efficiënte clubstructuur. Analyseer je club en voer het Club Leadership Plan is, waarbij de avenues onder de belangrijkste pijlers worden gezet. Geen verlies, maar vooral winst voor een ‘excellente’ club. Een Rotaryclub met ervaring geeft de voorzet voor interactie en discussie.

Rotaract en Rotary samen sterk(er)!

Informatie over de ambities om de contacten en samenwerking tussen Rotaract en Rotary te versterken. Rotaract Haarlemmermeer en RC Haarlemmermeer-Schiphol presenteren hun succesvolle mentorproject. Hoe werken de twee clubs samen op Texel?

Jeugdprojecten internationaal en kort

Presentatie van internationale Rotary uitwisselingsprogramma’s, m.n. de korte uitwisseling ‘Family to Family’ en de organisatie van een Zomerkamp. Afgelopen zomer organiseerden de Rotaractclub en de Rotaryclubs in de regio Waterland een succesvol internationaal Summercamp.

Rotary beter zichtbaar maken!

We willen (moeten!) laten zien wat Rotary doet en hoe je je eigen Rotaryclub (nog beter) zichtbaar maakt. Facebook, de eigen website, e.d. spelen een cruciale rol hierbij. Rotary Helpt biedt een ‘podium’ om je projecten wereldkundig te maken. Maar hoe houd je je website actueel? RC Purmerend-Weidevenne laat het zien!

Samenwerken in de regio: een succesvol project!

Rotarians ontmoeten elkaar ook in regioverband. Uitwisseling van ideeën en werkwijzen en samen projecten uitvoeren maakt Rotary sterker! In ons district zijn succesvolle projecten tot stand gebracht, zoals de Tour de Soes in de regio Noordkop. Nieuwe initiatieven zijn de Waterlandse Cookout in de regio Waterland en het project ‘Plastic Whale’ door een aantal Amsterdamse Rotaryclubs.

div_blue

Description: Macintosh HD:private:var:folders:h3:tspkjk5n24ngb4xyzdzz_jrm0000gn:T:TemporaryItems:image002.png