© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Scholarships Procedure

Procedure Scholarship gesponsord door District 1580

Een Scholarship kan worden toegekend aan (voormalige) inwoners van het district.

De Rotary Foundation beoogt met het toekennen van een Scholarship een veelbelovende jongere in de gelegenheid te stellen een opleiding te volgen waardoor hij/zij later een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan een betere wereld. Gewenst is dat de "spinoff" van de beurs een positief effect zal hebben op de problemen die in de zes focusgebieden worden benoemd en vele mensen zal kunnen helpen.

Aanvragen gaan naar de DRFC-subcie Scholarships Rtn Paul te Bokkel email: paul@tebokkel.com

- Paul te Bokkel adviseert de DRFC inhoudelijk over de wenselijkheid om steun te geven en over de mogelijkheid om een Host Sponsorclub en een International Sponsor (hier in het district) te vinden. (Iha zal de aanvrager reeds contact met een club hebben gezocht en zal de aanvraag via een club bij Paul te Bokkel komen).

Indien het advies negatief is geeft hij dat, na overleg met de voorzitter, namens de commissie door aan de aanvrager met een motivatie voor de afwijzing.

Als het advies positief is:

De Grant subcie maakt contact met de International Sponsorclub en overlegt over budget en cash uit de club en eventuele bijdrage van andere (non-) rotarian donoren. Daarmee rekenend kan de Grant cie de International Sponsorclub en de DRFC adviseren.