Maandbrief DG Roel van der Voort

Juni 2012

rvdv-d

2011-12_200c

Beste Vrienden in Rotary,

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\trust.gifOnlangs las ik in een blog van Harvard Business School, dat –op basis van onderzoek- sociale participatie, zoals lidmaatschap van Rotary, je geluksgevoel stimuleert in een mate, die vergelijkbaar is met een verdubbeling van je inkomen of het verkrijgen van een diploma.

Nu mijn jaar als gouverneur ten einde loopt, vroeg ik mij af of ik bij gebrek aan inkomensverdubbeling met een tevreden gevoel terugkijk. Voor mij is dit jaar onvergetelijk mooi geweest, een unieke ervaring. Ik ben dankbaar zoveel betrokken en geïnspireerde Rotarians te hebben ontmoet bij mijn clubbezoeken, in commissies, bij districtsactiviteiten. Het was een volle agenda meer dan waard, naar alle regio’s te reizen, om telkens Rotarians in actie te ontmoeten, om bezig te zijn mijn motto “Building Trust ”in praktijk te brengen.

 

Evenementen  

Dit jaar is er een aantal evenementen geweest, waar we trots op kunnen zijn. Ik kijk er met genoegen op terug.
Zonder andere acties te kort te doen, noem ik er enkele

Fundraising

De circuitrun, mede georganiseerd door de Club Zandvoort, waar vele duizenden deelnemers hun ronde liepen. De unieke grand prix van Enkhuizen. Rotary Benefiet Singalong in de Olofspoort, met de oude stijl band Jazz-O-Matic4. Het benefiet evenement, georganiseerd door de twee Rotary Clubs in Amsterdam Noord en later in het jaar in de hal van de Suiker Fabriek in Halfweg, georganiseerd door RC Amsterdam Halfweg. Beiden uniek om als gouverneur mee te maken. Ik denk ook aan 24-uurs golf in Purmerend en het spetterende benefiet charterfeest van RC Haarlem Kennemerlaat. Rotary clubs zijn bijzonder inventief om geld in te zamelen voor goede doelen, in hun directe omgeving of voor de Foundation.
In de onlangs gereed gekomen projecten database, kunnen Clubs hun fundraisingsactiviteiten vastleggen: andere kunnen ervan leren.

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\ryla.gifDe noordelijke regio’s organiseerden een aansprekende Ryla. De focus was uitdagend: hoe kan Den Helder zich ontwikkelen tot top service centrum voor de Off Shore. Uitgedaagd door origineel ontwikkelde Cases, werkten jonge professionals aan nieuwe oplossingen. Ondernemers gaven ondersteuning en waren zo tegelijk expert en rolmodel.
Een prima prestatie van de noordelijke clubs.

GSE

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\gse-new.gifDit jaar wisselden we uit met Japan. Toen het land getroffen werd door de Tsunami, was er twijfel of ons plannen wel moesten uitvoeren. Maar Gouverneur Seki heeft alles op alles gezet om de GSE door te laten gaan. Voor de vier jonge professionals een onvergetelijke ervaring in district 2620( Shizuoka & Yamanashi). Maar evenzeer voor de drie deelnemers uit Japan: vier regio’s ( X,VIII, III, IV) hebben een prima programma gemaakt. Uniek was het welkom van de burgemeester van Amstelveen in het Japans.

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\leiderschap2.gifSymposium

De pas opgerichte commissie ethiek, onderdeel van de districtscommissie vocational service, organiseerde een levendig debat met vier voortreffelijke inleiders. Vocational Service is een pijler van elke club, the four way test geldt voor elke Rotarian. Maar hoe goed dat nu in de praktijk?. Zijn deze uitgangspunten nog wel realistisch?. Een belangrijk thema dus, waar zeker een vervolg opkomt.

Districts Conferentie

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\discon_small.gif

·

Bij de districtsconferentie zat alles mee:

·

het was een prachtige dag,

·

een mooie plek,

·

President Kalyan Banerjee, uitstekende sprekers,

·

een stevige opkomst.

·

Het succes is vooral te danken aan de inzet van de leden van mijn eigen club: Santpoort.

Een hoogtepunt in mijn Rotary jaar.

 

Bestuurlijke organisatie van het District

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\bestuur2..gifIedere organisatie dient periodiek zijn functioneren tegen het licht te houden. Dit jaar hebben we vooral naar de inrichting van de financiële functie in het District gekeken.
Er is een districtsstichting opgericht, de financiële commissie is gerevitaliseerd. De geldstromen in het district zijn substantieel: er dient adequaat toezicht en een goede scheiding van bevoegdheden te bestaan.

Er zijn belangrijke stappen gezet om dit te realiseren.

 

Fellowship

C:\Mijn dokumenten\Mijn websites\Rotary-d1580\maandbrieven\2011-2012\images\group2.gif
Wanneer je de weekberichten leest ben je elke keer weer onder de indruk van de activiteiten van de clubs. De clubs zijn de basis van Rotary. Ons district kent vele uitstekende clubs. Het was een voorrecht deze clubs te mogen bezoeken, boeiende bijeenkomsten mee te maken. Ik heb daar zelf heel veel energie van gekregen.

Ik hoop, dat iedere Rotarian niet alleen zijn immaterieel inkomen ziet verdubbelen, maar ook de inspiratie vind om terug te geven aan de samenleving, dichtbij en ver weg. 

Ik zal nu weer de belangrijkste functie binnen Rotary gaan uitoefenen, nl een Rotarian te zijn.
Dank voor dit bijzondere jaar. Dank voor alle Fellowship.

DG Roel van der Voort