BEDRIJFSBEZOEKEN

bedrijfsbezoeken

Het is goed dat er zo veel mogelijk beroepen in een Rotaryclub vertegenwoordigd zijn. Behalve een vollediger beeld van de samenleving, krijgt de Rotarian ook de kans meer van andere beroepen te snappen. Bedrijfsbezoeken kunnen dit begrip nog sterk vergroten. Meer inzicht en meer begrip leidt tot betere beeldvorming en waardering en dat zet de gemiddelde Rotarian beter in het zadel om de samenhang en het maatschappelijk belang van verschillende beroepen te onderkennen…