© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubhistorie

Clubhistorie

Op zaterdag 27 april 1996 vond de Charteruitreiking van Rotary Club Emmen-Monarch plaats.

De voorgeschiedenis ervan wordt beschreven in het boekwerkje dat ter gelegenheid van deze uitreiking werd samengesteld.

Diverse scribenten leverden vanuit hun gezichtspunt een bijdrage voor de beschrijving van de totstandkoming van de derde Rotary Club in Emmen.

Jaap van Vliet, adviseur voor de uitbreiding van district 1590 RI, werd door de toenmalige Gouverneur al eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw gevraagd een vooronderzoek te doen naar de bestaansmogelijkheid voor een derde Rotary Club in Emmen.

Hij memoreert dat zijn vooronderzoek aanvankelijk op een laag pitje stond.

“Tot 1991 gebeurde er weinig, maar daarna begon Rotary Club Emmen-’t Loo aan de derde Rotary Club te denken.

In de periode tot eind 1994 had ik een aantal gesprekken met de besturen van de beide Emmer Rotary Clubs.

Telkens waren er redenen voor temporisatie, zoals binnen de eigen gelederen orde op zaken stellen, eerst in de eigen club de openstaande classificaties vervullen, scepsis over de kans voor een derde Rotary Club voor wat het vinden van leden betreft.

Gelukkig vond Rotary Club Emmen-’t Loo einde 1994 de tijd rijp om eindelijk te starten met een poging tot oprichting van een derde club in het Emmer clubgebied. Onder enige druk ging tenslotte ook Rotary Club Emmen akkoord.

Met de nodige blijdschap kon ik op 16 maart 1995 gouverneur Smit mijn eindrapport aanbieden en zijn instemming vragen om in Emmen een poging te doen een nieuwe Rotary Club op te richten, waarvan zowel vrouwen als mannen lid zouden worden. De beide Emmer Rotary Clubs waren bereid hun clubgebied, dat al gezamenlijk was, te delen met de nieuwe Rotary Club. Op mijn verzoek werd Maas Dekker benoemd tot de special representative van de gouverneur.

Met veel genoegen mocht ik hem als zodanig op 9 mei 1995 installeren. Bij zijn werkzaamheden werd hij geassisteerd door Jaap van Veldhuisen (Rotary Club Emmen-’t Loo) en Chris Nannen (Rotary Club Emmen).

Deze ervaren Rotarions begonnen enthousiast en gedegen aan hun taak. Van de verzamelde gegevens uit de afgelopen jaren werd dankbaar gebruik gemaakt. Op 20 februari 1996 werd de provisional RC Emmen-Monarch aangemeld bij gouverneur Speelman om te worden toegelaten tot Rotary International.

De club telde toen 28 Charterleden (13 vrouwen en 15 mannen).”

Hij vervolgt:

“Zeer eigentijds is de samenstelling van het ledenbestand. Het aantal vrouwelijke leden is, volgens mijn gegevens, het grootste aantal van een Rotaryclub in district 1590 RI.”

“Voor wat de leeftijd betreft is deze Rotary Club “jong”: namelijk 45 jaar.”

Zoals Jaap van Vliet al memoreerde werd het idee om tot de oprichting van nog een Rotary Club in Emmen te komen aanvankelijk niet met enthousiasme ontvangen.

Gerard de Haan, toenmalig voorzitter van Rotary Club Emmen, formuleert het volgende:

“Geruime tijd geleden opperde Rotary Club Emmen-’t Loo het plan om te komen tot oprichting van een derde Rotary Club in Emmen; een plan dat bij Rotary Club Emmen met enige reserves werd ontvangen.

Maar na overleg over de wenselijkheid, de motieven en de mogelijkheden van zo’n derde club werd in het voorjaar 1995, met instemming en medewerking van moeder club Emmen, een besluit tot oprichting genomen en kon Rotary Club Emmen-’t Loo aan de slag, met als resultaat dat nu, nog geen jaar later, de charteruitreiking kan plaatsvinden aan Rotary Club Emmen-Monarch.”

Gerrit A. de Graaf, in 1996 voorzitter van Rotary Club Emmen-’t Loo, schrijft aan de charterleden van Rotary Club Emmen-Monarch:

“Op zaterdag 27 april zal de Charteruitreiking plaatsvinden aan de Rotary Club Emmen-Monarch, de 60e club in ons district.”

Hij vervolgt:

“Een citaat uit de Maandbrief nr. 8 van G.W. Speelman, gouverneur van ons district:

Een drietal jaren geleden heb ik op verzoek van de toenmalige voorzitter van Rotary Club Emmen-’t Loo een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in Emmen een derde Rotary Club op te richten, een “gemengde” club, wel te verstaan.”

Gerrit vervolgt:

Mijn eigen club en onze “moeder”, Rotary Club Emmen, waren sceptisch gestemd en pasten op het onderzoek en dus ook op mij, met regelmatige tussenpozen de Four Way Test toe:

-

Is het de waarheid?

-

Is het behoorlijk tegenover allen die erbij betrokken zijn?

-

Zal het goodwill en betere vriendschap bevorderen?

-

Zal het allen, die erbij betrokken zijn, ten goede komen?

Iedere keer antwoordde ik met overtuiging vier keer ja, maar u begrijpt dat ik er na de vijfde test niet zekerder op werd.

Van onverdachte zijde kreeg ik steun; van de president van Rotary International die het motto voerde:

“Believe in what you do and do what you believe in!”

Daar kon niemand tegenop.

In september 1995 zijn de special representatives Maas Dekker en Jaap van Veldhuisen aan de slag gegaan, gesteund door Jaap van Vliet en op 27 april 1996 wordt de Charter uitgereikt!

Rotary Club Emmen wordt op dezelfde dag “grootmoeder”, Rotary Club Emmen-’t Loo bevalt en de “Stad van Dorpen” (Emmen) is een jonge, inspirerende service-club rijker.”

 

G.W. Speelman, in 1996 Gouverneur van District 1590, over uitreiking van het Charter.

“De oprichting van de derde club in de regio Emmen heeft heel wat voeten in aarde gehad. In de loop van dit Rotary-jaar raakte het proces gelukkig in een stroomversnelling, zodat de procedure op korte termijn kon worden afgerond.

Het is vooral aan de vasthoudendheid van onze Extension-Counsellor Jaap van Vliet te danken dat ik vandaag het Charter kan uitreiken aan de Rotary Club Emmen-Monarch.

Het Charter bevestigd definitief de banden van deze club met Rotary International.

De geboorte van de zestigste in ons district is hiermee een feit. Een nieuwe Rotary Club is niet uitzonderlijk, maar het bijzondere schuilt in de samenstelling van deze club, waar evenveel mannen als vrouwen de dienst uitmaken.

Dit brede draagvlak bevordert een dynamisch clubleven, hetgeen weer een voorwaarde is voor het fellowship, de kurk waar Rotary op drijft.”

Hij eindigt met het uitspreken van de felicitaties.

Jannie Drenthe, de eerste voorzitter van Rotary Club Emmen-Monarch, blikt ook terug op de wording van onze club.

“Ergens in het voorjaar van 1995 kregen de heren Maas Dekker, Jaap van Veldhuisen en Chris Nannen het verzoek van de twee toenmaals bestaande Rotary Clubs in Emmen om een derde Rotary Club op te richten.

Met name Rotary Club Emmen-’t Loo had de verwachting dat er voldoende potentieel in de regio Emmen aanwezig was voor een derde club.

Jaap van Vliet van de Rotary Club Assen werd als nestor ingeschakeld om de nieuw te starten club mee te begeleiden.

Een bijkomend argument van de moederclub Emmen-’t Loo was dat een nieuwe Rotary Club meer mogelijkheden zou bieden om een evenwichtiger verdeling tussen vrouwelijke en mannelijke leden te krijgen.

Mede dankzij de druk die Maas en Jaap er op hielden verliep de werving van leden meer dan voorspoedig en de verdeling tussen mannen en vrouwen is goed gelukt.

Het bedenken van een goede naam voor de nieuwe Rotary Club heeft wel enige hoofdbrekens gekost.

Maandenlang hebben de toenmalige leden geleefd met de aanduiding Emmen III. Maar dit gaf zo’n gevoel van sigaren, voetbalclubs en ongeïnspireerdheid, dat toch op zoek werd gegaan naar iets specifieks Emmens. En, zo redeneerde men, wat is er meer Emmens dan de Vlindertuin in het mooie Noorder Dierenpark? Vandaar de vlinder in het logo en de vlindersoort Monarch in onze naam. Zo kwam onze club aan de naam Rotaryclub Emmen-Monarch.

En nu de Charteruitreiking op 27 april 1996.

Een feestdag als afsluiting van een klein jaar voorbereidingen. Een feestdag waarbij ook de maatschappelijke functie van Rotary aan de orde komt.

Het eerste project dat Rotary Emmen-Monarch geadopteerd heeft is het aanbieden van een (in mijn ogen gecompliceerde) rolstoel aan Verpleeghuis De Horst.”

(Het betreft hier een zogenaamde “Booster” , waarvan veel bewoners gebruik kunnen maken.)

Zo ging Rotary Club Emmen-Monarch van start.

De club telde 28 Charterleden, waarvan na 25 jaar er nog 7 resten.

Rotary Club Emmen-Monarch telt op haar 25e verjaardag 29 leden, waarvan 8 vrouwen.

De balans (man-vrouw) uit de beginfase is duidelijk verstoord en ook de gemiddelde leeftijd is fors toegenomen.

Er is nog werk aan de winkel!