© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jeugdzaken

Het jaarthema van Jeugdzaken “Serve to change lives” is uitdagend als het gaat om invulling vanuit de jeugdcie. Je kunt daarbij natuurlijk ook uitgaan van het gezegde: “Jong geleerd is oud gedaan.” Met andere woorden begint de verandering ook vooral niet door de jeugd te betrekken bij zaken die we anders willen en moeten doen om onze omgeving en de wereld duurzamer te maken en te houden.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen als het gaat om bijvoorbeeld voedselkwaliteit en -kwantiteit, energie, water en natuur. Daarnaast speelt, wellicht nog sterker en tastbaarder, de sociale samenhang, werkgelegenheid en invloed van krimp op mogelijkheden en ontplooiing van onze jeugd in omgeving Zuid Oost Drenthe.

 

Na overleg met onze commissie hebben we afgesproken om dit jaar met de twee volgende voorstellen aan de gang te gaan.

We willen graag in overleg met een groepje studenten op onze Rotaryavond. Na het eten gaan we met de studenten in discussie en/of brainstormen hoe de jeugd tegen ons aankijkt en wat eventueel anders zou moeten/kunnen. Hiervoor gaan we contacten leggen met Stenden Hogeschool in Emmen.

Daarnaast kwam het idee voor een doe-dag bij het Veenpark Bargercompascuum. Hier gaan we samen met de jeugd de handjes uit de mouwen steken om enkele klussen te klaren. Bewust met de jeugd samenwerken en als afsluiting dat enkele clubleden gaan oudhollandse gerechten gaan klaarmaken. Zodat we samen met de jeugd de dag afsluiten genietend van een heerlijke Hollandse maaltijd.

Twee jaar geleden hebben we een geweldige presentatie gehad van de organisatie van Stichting Kinderkampen ZuidOost Drenthe. We hebben toen afgesproken dat we de opbrengst van de Monarch Rally 2020 aan deze stichting zouden schenken. In verband met het tweemaal afblazen van de rally door corona hoopt onze commissie dat we dit Rotaryjaar wederom kiezen voor deze stichting.

 

Waar we dit jaar geen accent op gaan leggen zijn Rotaract en het Rotary jaarkind. Voor wat betreft Rotaract daarin is de afgelopen 25 jaar diverse malen - in samenwerking met de twee andere Emmense Rotaryclubs - veel tijd en energie ingestoken. Daaruit is gebleken dat draagvlak en betrokkenheid met deze activiteit in onze regio onvoldoende is om het tot een succes te maken. Binnen onze club is ook te weinig draagvlak voor het hebben van een Jaarkind.