© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational service

Vocational Service wordt vaak gezien als “het hart van Rotary”.

Het beoogt hoge ethische normen aan te moedigen in bedrijven en beroepen en van daaruit het tonen van maatschappelijke betrokkenheid.

En daarnaast staat de vraag centraal: “Hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?"

De clubbijeenkomst speelt daarbij een belangrijke rol. Het is een ontmoetingsplaats voor de leden met verschillende classificaties, die als het gaat om acties ter ondersteuning van de noden in de maatschappij, als collectief optreden om de helpende hand te bieden. Het is de plek waar vrij met elkaar gesproken wordt over de omgang met medemens in het algemeen. Hopelijk kunnen we het Rotary jaar 2021-2022 elkaar weer iedere week fysiek ontmoeten.

Om deze doelstellingen te concretiseren, wordt een beroep gedaan op de betrokkenheid van de individuele leden bij zaken de club zelf betreffende, en het brengt dit verplichtingen met zich mee als deelnemer aan de samenleving in het algemeen.

Het Rotary lid dient zich maatschappelijk verantwoordelijk te voelen, eenieder vanuit zijn of haar eigen overtuiging en discipline.

De doelstelling van Vocational Service zal ten uitvoer worden gebracht door:

· Levensberichten

· Beroepspraatjes

· Bedrijfsbezoeken

· Voordrachten

· Het bespreken van ethische dilemma’s

· Het mede initiëren van acties ter ondersteuning van noden in de maatschappij

We gaan ervoor!