© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

International

De commissie International is verantwoordelijk voor de internationale activiteiten vanuit de RC Emmen Monarch. Doel is het bevorderen van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder andere persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, contacten met zusterclubs en internationale projecten. De focus van commissie International komt te liggen op het stapsgewijs intensiveren van de contacten met onze zusterclub Löningen-Hasetal-Haselünne (hierbij houden we rekening dat onze zusterclub geen commissies kent en dat veel op de schouders van de president en de ‘clubmeister’ rust. We starten met vier keer per jaar elkaars clubavond te bezoeken (2x RC Monarch en 2x RC LHH). Dit is naast de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast willen we met onze zusterclub afspraken maken dat we elkaar vroegtijdig informeren over activiteiten waarin wij als club kunnen participeren. Het animo/attendance vanuit beide clubs bepaalt of wij vervolgens ook de volgende stap kunnen zetten door het organiseren van activiteiten met een gezamenlijke afsluiting om elkaar beter te leren kennen. De motor- en fietstoertocht vanuit Rotaryclub LöningenHasetal Haselünne en de Monarch Rally vanuit onze club zijn hiervan al leuke initiatieven, die we in overleg kunnen uitbreiden met andere gezamenlijke activiteiten. In dit kader is al eerder genoemd: klootschieten, boerengolf, solex toertocht, fietstocht langs de grens. Het organiseren van twee activiteiten per jaar is al een leuke uitdaging. Op het moment dat de beide clubs elkaar beter hebben leren kennen, kunnen we de samenwerking intensiveren door het organiseren van een eigen internationale activiteit of gezamenlijk deel te nemen aan een activiteit van Rotary Foundation.

Los hiervan zou de Commissie International het leuk vinden als we de traditie van het bezoeken van buitenlandse clubs en het uitwisselen van vaantjes nieuw leven kunnen inblazen. Menig clublid maakt buitenlandse reizen en wellicht kan dit dan gecombineerd worden met een bezoek aan een buitenlandse Rotaryclub, waarbij bij terugkomst iets verteld kan worden over de ervaringen en belevenissen tijdens het bezoek. De Commissie International ziet de uitbreiding van de vaantjes en de verhalen over de buitenlandse clubbezoeken met belangstelling tegemoet.