© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Horeca Support Rally levert bijna € 15.000,00 op!
Lees meer
Vlielandkamp: wederom een succes!
Naar Website
Jaarlijkse fundraiser: Engelse Tuin Feest
Lees meer
INFORMATIEDAG JEUGDUITWISSELINGEN
LEES VERDER...
Rotary NL helpt Oekraïne
lees verder...

- sinds 1949 betrokken in een wereldwijd netwerk van vrijwilligers -

Rotary Club Harlingen

Rotary Club Harlingen is een dynamische serviceclub die zich inzet voor de community (zowel in als buiten Harlingen en zowel in als buiten Nederland).

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service above Self'. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

Lees meer

Kennismaken?
Wilt u een keer kennismaken of meer weten over wat Rotary doet en voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op!

In Memoriam Emile

Op de late avond van 4 juni 2021, sloeg het noodlot toe. Onze Rotary-vriend Emile Vogels kwam te overlijden ten gevolge van een verkeersongeval. Verbijstering, verslagenheid en verdriet. Nu, een jaar later, wordt hij nog steeds erg gemist.

Wij zijn vandaag extra in gedachten bij Grietje en de kinderen Leo, Pieter, Ant en hun gezinnen.

Ter nagedachtenis delen we hier een mooi In Memoriam van de hand van Elizabeth Vogelzang, zoals dat op 9 juli 2021 in de Leeuwarder Courant werd gepubliceerd.

Emile Vogels uit Firdgum had altijd 'nocht oan alles'

Het was vrijdagavond 4 juni. Akkerbouwboer Emile Vogels (69) benut de mooie zomerse avond om een tarweveld te spuiten. Rond half elf stopt hij ermee en rijdt langs zijn woonboerderij aan de Camstrawei in Firdgum om de machine even verderop bij het familiebedrijf te stallen.

Emile Vogels, 1951-2021.

Elizabeth Vogelzang • 9 juli 2021, 10:30 •

,,Hy toetere noch efkes en we ha wuifd”, vertelt echtgenote Grietje. ,,Ik tocht dy komt daliks thús.” Maar een tijdje later ziet ze zwaailampen op de kale, rechte weg naar de Waddendijk. Ze belt Emile, die neemt niet op. ,,Doe wist ik, dit is net bêst.” Ze beseft dat die hulpdiensten er zijn voor haar man. Hij blijkt onderweg naar huis, rijdend op een zitmaaier, aangereden door een automobilist. Vogels is zo zwaar gewond, dat hij ter plaatse overlijdt.

Een maand later overheerst nog het ongeloof bij de familie dat hun lieve, eigenzinnige, betrokken en zorgzame man, heit en pake zo abrupt uit het leven is weggerukt. ,,It lêtste diel fan syn libben is him ûntnaam”, zeggen zijn kinderen Leo, Pieter en Ant over het vreselijke ongeluk. De altijd fleurige Vogels. Een praatje met iedereen. Een bonk energie en ‘kriich’. ,,Hy hie san nocht oan alles. Niks wie in probleem, alles wie altyd op te lossen. Mar dit net.” De harde werkelijkheid wil nog amper landen.

Het afscheid was mooi, passend bij de boer in hart en nieren. De kist brachten ze op een kar achter zijn geliefde Ford2000 -dêr siedde hy al fyftich jier de biten mei- naar de begraafplaats onder de toren van Firdgum. De akkerbouwer was geliefd en breed maatschappelijk betrokken. Hij zat zijn leven lang in diverse besturen. Van de kaatswereld tot de Rotary en van het toneel tot het NUT. Vogels was VVD-raadslid in Waadhoeke en een boerenactievoerder. Een echte familieman bovendien.

'Wy binne begûn as boer en eindige as ûndernimmers'

De familie heeft Limburgse roots. Opa Emile kwam begin vorige eeuw van een dorp bij Roermond naar de Friese klei. Zijn zoon Leo trouwde met een boerendochter en startte een gemengd bedrijf waar zijn zoon Emile vanaf zijn achttiende meewerkte. De koeien gingen weg en de Vogels stortten zich op aardappelen, graan en bieten. Inmiddels runt de vierde generatie, Emiles zonen Leo en Pieter, een modern akkerbouwbedrijf.

,,Wy binne begûn as boer en eindige as ûndernimmers”, zegt Grietje over hoe zij en haar man het bedrijf groot hebben gemaakt. Ze innoveerden, groeiden en probeerden nieuwe gewassen. ,,Heit blufte, wie noait benauwd, sprong yn it djippe en woe der foar fjochtsje”, zegt Leo.

Emile was ambitieus, wilde meer zijn dan bouwboer alleen. Hij kon met iedereen overweg, had de gunfactor, maar was ook kritisch, stelde altijd vragen en stak zijn mening niet onder stoelen of banken.

Anker

Toen eind jaren ‘80 de graanprijzen naar een dieptepunt zakten, staken op ‘t Bildt een paar bouwboeren de boze koppen bij elkaar. Ze wilden actievoeren. Emile Vogels had bravoure en was welbespraakt, hij moest optreden als hun voorman. Ze regelden dertig diepladers en een paar dagen later stonden er honderd toeterende trekkers in Den Haag. Later toen de Eurotop in Lauswolt vergaderde was het weer Vogels die met een trekkerprotest op het gazon van het landgoed voorop stond. ,,Tsjin ûnrjocht moat je opstean. Deryn batse, gjin gedonder. Sa wie heit”, zegt Leo.

Hij was een anker voor zijn vrouw en een voorbeeld voor zijn kinderen. Ze waren er voor elkaar en kenden elkaar door en door. ,,Wy giene neat út de wei en ha alles tsjin elkoar sein.” Dat is een troost nu ze zo opeens zonder hem verder moeten.

Project voor voedselbank

Eind 2020 hebben we als Rotary Club Harlingen een prachtig project gedaan ter ondersteuning van de voedselbank. Het project behelste ondermeer een fantastische BENGO, een pop-up store op de Voorstraat en een eigen online shop, speciaal voor dit project in het leven geroepen, de Rotary Giftshop (www.rotarygiftshop.nl).

Dit succes is mede mogelijk gemaakt door BENG Evenementen, de andere service clubs uit Harlingen en Waadhoeke, de Topmoppies, de vele en diverse sponsors, de eigenaar van Voorstraat 25 die het pand belangeloos ter beschikking stelde en alle mensen die wat gekocht hebben in onze winkels of ‘gewoon’ wat gedoneerd hebben.

Lees meer 

'Service above Self'