© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Clubgegevens

Clubgegevens

Rotary Club Harlingen is een leuke, dynamische club die is opgericht op 28 juni 1949. Het jongste lid van onze club is nog geen 40 jaar oud, het oudste al menig jaar met pensioen!

Onderstaand een aantal gegevens:

- Clubnummer 097
- District 1590
- Internationaal nummer 10442

Contact
Secretaris Mevr. Barbara Terpstra en Dhr. Henk Jan Hettema: info@rotaryharlingen.nl

Bijeenkomsten
Rotary Club Harlingen komt iedere woensdagavond bij elkaar van 18:00 - 20.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden in Hotel Centraal aan de Brouwersstraat 12 te Harlingen (telefoon 0517-412200 / e-mail info@hotelcentraal.com).

Bestuur
Onderstaand treft u een overzicht van de leden van ons bestuur aan:

- Dhr. Arno Berwers (voorzitter)
- Mevr. Angelique Kloosterman (oud voorzitter)
- De heren Zeger Davidzon en Tymen Hein Corporaal (samen oud-voorzitter)
- Mevr. Barbara Terpstra en Dhr. Henk Jan Hettema (secretaris)
- Dhr. Jan Schuil (penningmeester)

Rotary Familie
De moederclub van Rotary Club Harlingen is Rotary Club Leeuwarden. Zelf hebben we weer een dochterclub: Rotary Club Franeker.