© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Rotary Houten Castellum ondersteunt de voedselbank
Rotary Santa Run Houten
Bekijk onze Facebook pagina
Clubavond RCHC
Handen uit de Mouwen: Rotary-circus
Meer over dit project
Wandelen voor Water
Meer over dit project
Rotary Santa Run Houten
Ga naar onze site

Welkom bij Rotary Club Houten-Castellum

Santa Run 2020 gaat door!

De Rotary Santa Run 2020 wordt een bijzondere editie. Op zaterdag 19 december lopen onze 500 Santa’s namelijk niet één parcours, maar gaan ze op pad om kerstpakketten te bezorgen door heel Houten!

Als deelnemer van de Santa Run kun je mensen aandragen die dit kerstpakket verdienen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wel wat extra gezelschap kan gebruiken, mensen voor wie een extraatje in de feestmaand heel welkom is of die om een andere reden een steuntje in de rug of een leuke verrassing verdienen. Het is de bedoeling dat jij, verkleed als Santa, het kerstpakket bezorgd bij degene die je voordraagt. Het kerstpak ontvang je bij het ophalen van het kerstpakket tegen een kleine vergoeding van € 5,00.

Weet je niemand maar wil je wel bezorgen dan is dit ook mogelijk. Weet je iemand maar kun je zelf niet bezorgen kun je dit ook doorgeven.

meld je aan

Wie we zijn en wat we doen

Voorwoord van de voorzitter

Net als het afgelopen clubjaar hebben we in 2020-2021 wederom te maken met de enorme impact van het Covid-19 virus en die invloed zal dit hele clubjaar niet verdwijnen. Fysiek bijeenkomen, toch de cruciale kern van Club Service, is geruime tijd niet mogelijk en dat trekt een wissel op de onderlinge communicatie en het saamhorigheidsgevoel. Maar ook de gebruikelijke projecten met veel deelnemers kunnen niet op de normale manier worden uitgevoerd. Er zijn in onze samenleving genoeg noden, maar het is een kunst om van afstand goed te bepalen waar en hoe wij onze ondersteuning (in menskracht, denkvermogen en beperkte financiële middelen) het best kunnen inzetten.

Als vitale club kijken we natuurlijk hoe we goed mee kunnen in een zich – zeker in deze tijd – snel ontwikkelende maatschappelijke omgeving. Een koers naar nieuwe, nog niet volledig bekende wateren, op zoek naar invulling van het internationale jaarthema “Rotary opens Opportunities”.

We kunnen de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van onze zeilen aanpassen (en zullen dat ook moeten doen). Rotary’s kernwoorden voor ontwikkeling van de club én onszelf zijn:

People of Action, Vitaliteit, Zichtbaarheid en Flexibiliteit.

Dat laatste is nu heel nodig: we moeten voor lief nemen dat we bij alles wat we plannen een slag om de arm houden omdat de omstandigheden en beperkingen ons van de ene op de andere dag kunnen dwingen het toch anders te doen. Maar dat weerhoudt ons, als flexibele People of Action, niet om wel actief onze koers uit te zetten en activiteiten te ondernemen die goed zijn voor de wereld om ons heen én onszelf genoegen verschaffen. Ik wens alle leden en onze omgeving dat iedereen inspiratie heeft én geeft over hoe we dat samen, in al onze verscheidenheid, aan kunnen pakken. Zo maken we er samen een mooi en nuttig Rotary jaar van.

Nanning van der Hoop
Voorzitter 2020-2021
Rotaryclub Houten Castellum

WILT U NADER KENNIS MAKEN MET ROTARYCLUB HOUTEN CASTELLUM

Mail onze secretaris