© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De 5 Avenues – De pijlers van Rotary

Rotary onderscheidt vijf wegen die bijdragen aan het verwezenlijken van het dienstideaal, de Five Avenues of Service. De Avenues hebben betrekking op activiteiten die vele raakvlakken hebben en elkaar soms voor een deel overlappen. 

Club Service (clubzaken)
De eerste Avenue of Service is meer een interne clubaangelegenheid. Hier gaat het om alles om onze club goed te laten functioneren. Het bevorderen van een goede vriendschap en goede een onderlinge verstandhouding hoort daar ook bij. Verder gaat het om een goed programma, een trouwe opkomst bij de bijeenkomsten, persoonlijke inzet en functievervulling.

Vocational Service (beroepsdienst)
De tweede Avenue of Service is één van de 5 wegen waarlangs Rotary haar doelstellingen tracht te verwezenlijken. Daar gaat het om de wijze waarop elke Rotarian de doelstellingen van Rotary tot uitdrukking kan brengen in of door zijn beroep. Dat lijkt erg theoretisch, maar dat wordt iedere dag in de praktijk gebracht, zonder dat iedereen dat merkt. Bescheidenheid is op zijn plaats. Rotary inside is ons adagium.

Community Service (maatschappelijke hulp)
De derde Avenue of Service gaat het om financiële of daadwerkelijke hulp aan de lokale gemeenschap, zowel door de club als door haar leden persoonlijk. Vele activiteiten worden op dit vlak georganiseerd. Zie daarvoor verder alle wetenswaardigheden bij de rubriek “projecten”.

International Service (internationale zaken)
De vierde Avenue of Service - Één van de doelstellingen is de ontwikkeling van een beter begrip en verdraagzaamheid tussen alle volkeren in de wereld. Het klinkt mogelijk wat hoogdravend, maar daar is eenvoudig iets aan te doen. Door het leggen van internationale kontakten en het deelnemen aan internationale uitwisselings-programma’s. Zo hebben wij kontakt met een zusterclub in Engeland en zenden we Nederlandse jongeren uit naar het buitenland en ontvangen we buitenlandse jongeren uit heel de wereld in ons midden. Zo hoort dat ook te gaan. Direct en natuurlijk kleinschalig.

New Generations Service (jeugd)
In de vijfde Avenue of Service wordt specifiek aandacht gegeven aan “Jeugd” en worden programma’s gericht op de gezondheid en de ontwikkeling van jonge mensen. Hier wordt erkent de positieve veranderingen die jeugd en jongvolwassenen door middel van ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en internationale uitwisseling teweeg kunnen brengen.