© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Wandelen voor Water

Jaarlijks wordt rond de “WereldWaterdag” de actie “Wandelen voor Water” georganiseerd door Simavi. Sinds 2014 organiseert Rotary Club Houten-Castellum deze actie in Houten. Wij proberen zo veel mogelijk basisscholen in de gemeente Houten te benaderen en enthousiasmeren om mee te doen aan dit evenement.

Hierbij kan worden deelgenomen door alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Voorafgaand aan deze wandeling wordt door Simavi divers lesmateriaal aan de deelnemende basisscholen verstrekt waarin aandacht wordt besteed aan het thema “water”. De kinderen leren op een leuke en actieve manier onder meer over hun eigen watergebruik maar ook hoe slecht dit nog in vele ontwikkelingslanden is geregeld.

Vervolgens wordt een sponsorloop georganiseerd waarbij de kinderen een afstand van circa 6 kilometer afleggen. Een soort afspiegeling van de forse afstanden die in vele ontwikkelingslanden nog moeten worden afgelegd om aan schoon (drink)water te komen. En tevens een reflectiemoment, want de kinderen beseffen daardoor dat wij het vanzelfsprekend vinden dat dit bij ons gewoon uit de kraan komt. Wereldwijd heeft 1 op de 5 scholen géén toegang tot schoon drinkwater en heeft een kwart van alle scholen geen fatsoenlijk toilet.

Tijdens de wandeling over de Vijfwal worden de kinderen nog getrakteerd op een fles water, een krentenbol en een appel, gesponsord door AH Het Rond.

De door de kinderen opgehaalde sponsorgelden komen voor de volle 100% ten goede aan wereldwijde waterprojecten in ontwikkelingslanden, zoals in Oeganda en Tanzania. Dit ter verbetering van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de website www.wandelenvoorwater.nl

Ook in maart 2024 wandelen we weer: RCHC_wandelen_voor_water/